Cải cách tiền lương: 134.284 cán bộ, công chức có thể không được tăng lương từ 1/7/2024

Cải cách tiền lương: 134.284 cán bộ, công chức có thể không được tăng lương từ 1/7/2024

Các cơ quan có cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù có thể không được tăng lương sau khi cải cách tiền lương từ 1/7/2024, ảnh hưởng tới khoảng 134.284 cán bộ, công chức.

Cải cách tiền lương: 134.284 cán bộ, công chức có thể không được tăng lương từ 1/7/2024

Theo phương án cải cách chính sách tiền lương đang được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này để áp dụng từ 1/7/2024, sẽ có 5 bảng lương được xây dựng theo vị trí việc làm và theo chức danh lãnh đạo, quản lý, loại bỏ hết những cơ chế chính sách tiền lương đặc thù.

134.284 cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù (có tiền lương tăng thêm ngoài chế độ chung từ 0,66 lần đến 2,43 lần).

Khi cải cách tiền lương, các trường hợp này phải thực hiện chuyển xếp vào lương mới. Và khi bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù, tiền lương mới, kể cả phụ cấp của những cán bộ, công chức này có thể thấp hơn so với trước khi cải cách tiền lương.

Vietnamnet dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, qua rà soát, có 36 cơ quan, đơn vị của một số ngành không còn được hưởng chính sách lương đặc thù. Thậm chí, nếu xây dựng bảng lương chạy ngang thì có một số cơ quan có thể bị giảm 50% lương.

Một trong những nguyên tắc khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27, Trung ương 7 khóa 12 là “chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng”. Vì vậy, Chính phủ đưa phương án hưởng lương bảo lưu chênh lệch. Như vậy những cơ quan có bảng lương đặc thù sẽ được bảo lưu (không tăng thêm), để hướng đến sự công bằng với người hưởng lương.

Chính phủ bảo đảm đủ cải cách tiền lương 3 năm

Trước đó, báo cáo Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, sáng 23/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã trích lập quỹ tiền lương đến nay được khoảng 560 nghìn tỷ đồng bảo đảm đủ nguồn để cải cách tiền lương trong 3 năm 2024 – 2026.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với khu vực công theo Nghị quyết số 27 của Trung ương từ ngày 01/7/2024; đồng thời tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, chính sách tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp theo quy định.

Từ năm 2025 trở đi, tiếp tục điều chỉnh tiền lương tăng bình quân 7%/năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang cho đến khi mức lương thấp nhất bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất vùng I của khu vực doanh nghiệp.

Chính phủ cũng đã đề xuất lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang với 6 nội dung cải cách theo Nghị quyết số 27-NQ/TW (dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2024), gồm:

  • Xây dựng 5 bảng lương mới
  • Chế độ phụ cấp
  • Chế độ tiền thưởng
  • Chế độ nâng bậc lương
  • Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương
  • Quản lý tiền lương và thu nhập

Sau năm 2024, tiếp tục điều chỉnh tăng lương để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP cho đến khi mức lương thấp nhất đạt bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng I (vùng cao nhất) của khu vực doanh nghiệp như mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Theo phương án cải cách chính sách tiền lương, có bao nhiêu cán bộ, công chức có thể không được tăng lương từ ngày 1/7/2024?,Chính phủ đã trích lập quỹ tiền lương với mục đích gì?