Cải cách tiền lương: Chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn 2024 - 2026

Ông Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, thông báo rằng nguồn cải cách tiền lương đã được chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn 2024 - 2026.

Cải cách tiền lương luôn là một vấn đề được báo chí và dư luận quan tâm.

Theo ông Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Hội nghị lần 8 của Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết và trình Quốc hội tiến độ cải cách tiền lương. Theo kết luận Hội nghị lần 8, lộ trình thực hiện cải cách tiền lương sẽ bắt đầu từ ngày 1/7/2024 với 6 nội dung chính theo Nghị quyết 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Xây dựng bảng lương mới và sắp xếp chế độ phụ cấp

Trong lộ trình cải cách tiền lương, có 6 nội dung chính. Đầu tiên là xây dựng bảng lương mới thay thế cho bảng lương hiện tại. Bảng lương mới sẽ bao gồm bảng lương về chức danh lãnh đạo từ Trung ương cho đến cơ sở, bảng lương chuyên môn nghiệp vụ và 3 bảng lương cho lực lượng vũ trang. Thứ hai là sắp xếp và thu gọn chế độ phụ cấp so với hiện tại.

Chế độ tiền thưởng và nâng bậc lương

Thứ ba là chế độ tiền thưởng, được thực hiện bằng cách sử dụng 10% quỹ tiền lương cơ bản mà không bao gồm phụ cấp. Thứ tư là chế độ nâng bậc lương. Thứ năm là nguồn kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương. Cuối cùng, thứ sáu là quản lý tiền lương và thu nhập.

Nguồn kinh phí đã sẵn sàng cho giai đoạn 2024 - 2026

Ông Đinh Ngọc Quý nhấn mạnh rằng vấn đề quan trọng nhất trong 6 nội dung này là nguồn kinh phí để cải cách tiền lương. Chính phủ đã báo cáo hội nghị Trung ương rằng nguồn cải cách tiền lương đã được chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn 2024 - 2026. Tuy nhiên, từ năm 2025, tức từ sau giai đoạn 2024, sẽ có lộ trình tăng lương từ 5-7% để đảm bảo mức lương phù hợp tiệm cận khu vực 1 của tư nhân.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 28/11. Họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và được chia làm 2 đợt: đợt 1 từ 23/10 đến 10/11 và đợt 2 từ 20/11 đến 28/11.

Các dự án luật được xem xét và thông qua

Trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua 9 dự án luật, bao gồm sửa đổi Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Tài nguyên nước, Luật Viễn thông, Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Ngoài ra, cũng sẽ xem xét và cho ý kiến về 8 dự án Luật, bao gồm sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lưu trữ, Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Đánh giá kết quả và quyết định kế hoạch phát triển

Trong kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023. Đồng thời, sẽ xem xét và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024. Các báo cáo đánh giá kết quả triển khai các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công cũng sẽ được xem xét.

[question] Cải cách tiền lương sẽ bao gồm những nội dung nào?,Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày nào?
1 Lượt thích

Chúng ta cần một cải cách tiền lương để đảm bảo công bằng và sự phát triển bền vững trong giai đoạn 2024-2026. Bạn nghĩ cải cách nào sẽ phù hợp nhất?

1 Lượt thích

Mình nghĩ cải cách tiền lương cần tập trung vào việc xác định mức lương dựa trên năng lực và kết quả công việc, đồng thời đảm bảo tính công bằng giữa các ngành nghề và khu vực.

Mình thấy cải cách tiền lương là một phần quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Bạn có đồng tình không?

Đúng vậy, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Cải cách tiền lương cần phải tạo ra một hệ thống xác định mức lương theo năng lực và hiệu suất công việc để đảm bảo tính công bằng và khắc phục sự chênh lệch giữa các ngành và khu vực.