Cải cách tiền lương công chức, viên chức từ năm 2024: Dự kiến mức lương thấp nhất tăng cao

Cải cách tiền lương công chức, viên chức từ năm 2024: Dự kiến mức lương thấp nhất tăng cao

Theo dự kiến, từ ngày 1/7/2024, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ tăng lên và có thể cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng doanh nghiệp. Đây là một phần trong quá trình cải cách tiền lương nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động.

Cải cách tiền lương công chức, viên chức từ ngày 1/7/2024

Theo Nghị quyết 27, chính phủ đã đề xuất lộ trình cải cách tiền lương cho công chức, viên chức với mục tiêu tăng thu nhập và cải thiện đời sống của người lao động. Dự kiến, từ ngày 1/7/2024, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ tăng cao và có thể cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng doanh nghiệp.

Cơ cấu mới của tiền lương

Theo lộ trình cải cách tiền lương, nhà nước sẽ xây dựng chế độ tiền lương mới với cơ cấu như sau: Lương cơ bản chiếm khoảng 70% và các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương. Bên cạnh đó, sẽ bổ sung thêm quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm (không bao gồm phụ cấp). Điều này đồng nghĩa với việc lương cơ bản của công chức, viên chức sẽ chiếm khoảng 70% tổng lương.

Lộ trình cải cách tiền lương

Cải cách tiền lương sẽ được thực hiện từng bước. Ban đầu, từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị. Năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng doanh nghiệp. Định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

Dự kiến tăng lương từ năm 2024

Nếu như vẫn thực hiện theo lộ trình cải cách tiền lương của Nghị quyết 27, thì từ năm 2024, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ có thể cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng doanh nghiệp. Hiện tại, mức lương tối thiểu tháng đang được áp dụng theo 4 vùng, với mức lương tối thiểu từ 3.250.000 đồng/tháng đến 4.680.000 đồng/tháng, tùy thuộc vào vùng địa lý.

Tiếp tục điều chỉnh tăng lương

Chính phủ cũng đã đề xuất tiếp tục điều chỉnh tăng lương để bù trượt giá sau năm 2024 cho đến khi mức lương thấp nhất của công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng 1 (vùng có mức lương tối thiểu vùng cao nhất trong khu vực doanh nghiệp). Điều này nhằm đảm bảo rằng mức lương của công chức, viên chức sẽ được điều chỉnh theo mức tăng trưởng GDP và đáp ứng được chi phí sinh hoạt.

Cải cách tiền lương: Lộ trình và những điểm cần lưu ý

Theo đề xuất của Chính phủ, lộ trình cải cách tiền lương bao gồm 6 nội dung chính: xây dựng 5 bảng lương mới, chế độ phụ cấp, chế độ tiền thưởng, chế độ nâng bậc lương, nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, và quản lý tiền lương và thu nhập. Đồng thời, sau năm 2024, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng để bù trượt giá và cải thiện theo mức tăng trưởng GDP.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc cải cách tiền lương đã bị lùi và hoãn đến thời điểm hiện tại. Dự kiến, từ năm 2030, mức lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức sẽ bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất trong khu vực doanh nghiệp. Điều này nhằm đảm bảo rằng công chức, viên chức có mức lương thích hợp và công bằng với khả năng và đóng góp của họ.

Nguồn: Báo CafeF
[question] Từ năm 2024, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức có thể cao hơn mức lương thấp nhất của vùng nào?,Nhà nước sẽ xây dựng chế độ tiền lương mới với tỷ lệ lương cơ bản và phụ cấp là bao nhiêu?
4 Lượt thích

Mức lương thấp nhất tăng cao từ năm 2024 có thể giúp công chức và viên chức thoát khỏi tình trạng khó khăn tài chính không? Bạn nghĩ sao về điều này?

1 Lượt thích

Tăng mức lương thấp nhất cho công chức là một cải cách quan trọng. Liệu điều này có thể tạo động lực cho họ làm việc chăm chỉ hơn không?

1 Lượt thích

Năm 2024 có thể thấy sự thay đổi đáng kể trong thu nhập của công chức. Bạn nghĩ việc này sẽ ảnh hưởng đến thị trường bất động sản và đầu tư tài chính không?

Chắc chắn, việc tăng lương sẽ là một động lực lớn để công chức làm việc tốt hơn. Chất lượng dịch vụ công cũng có thể được nâng cao

Ôi, hy vọng mức lương tăng cao sẽ giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng ‘hết nước đi chơi’ mỗi cuối tháng! :smile::moneybag: