Cải thiện công tác thanh tra thuế tại Hà Nội: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Hà Nội giám sát chéo các đoàn thanh tra thuế ra sao?
Cục Thuế Hà Nội đã triển khai các giải pháp quản lý thu thuế hiệu quả, bao gồm sử dụng công nghệ thông tin và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra. Ông Vũ Mạnh Cường, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, cho biết: "Từng cuộc thanh tra chúng tôi gửi cho doanh nghiệp phong bì có sẵn tem, có phiếu đánh giá để xem đoàn thanh tra đó thực hiện công vụ có đúng không, nội dung có đầy đủ không, thái độ phục vụ công vụ có chuẩn theo đúng quy định hay không".

Cải thiện công tác thanh tra thuế tại Hà Nội: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Cục Thuế Hà Nội đã triển khai các giải pháp quản lý thu thuế hiệu quả, nhằm cải thiện công tác thanh tra và kiểm tra. Theo ông Vũ Mạnh Cường, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, việc sử dụng công nghệ thông tin và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế.

Giảm lệ thuộc vào đất đai

Theo ông Cường, cơ cấu thu thuế tại Hà Nội đã có sự chuyển dịch bền vững, tăng thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và giảm lệ thuộc vào tài nguyên đất đai. Đồng thời, công tác tuyên truyền và hướng dẫn người nộp thuế đã được số hóa và triển khai kịp thời. Trong năm 2023, Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức 2 cuộc đối thoại trực tuyến với người nộp thuế, giúp tăng số lượng doanh nghiệp tiếp cận và đạt được con số 210.000 doanh nghiệp. Ngoài ra, Cục Thuế Hà Nội cũng đã áp dụng mã QR Code để hướng dẫn thủ tục nộp thuế một cách đơn giản và tiện lợi.

Ngăn chặn thanh tra thuế sách nhiễu doanh nghiệp

Công tác thanh tra và kiểm tra thuế tại Hà Nội đã được đẩy mạnh. Trong năm 2023, ngành thuế Hà Nội đã hoàn thành 17.675/16.042 cuộc thanh tra kiểm tra, đạt 110% kế hoạch sau điều chỉnh. Tổng số truy thu, truy hoàn và phạt là 3.931 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2022. Ông Cường cho biết, việc áp dụng công nghệ thông tin đã giúp xác định rõ những người mua bán hóa đơn bất hợp pháp và chấm dứt tình trạng mua bán hóa đơn.

Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu

Với dự toán thu nội địa tăng rất cao 381.500 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022, lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội đã cam kết triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu để thực hiện xuất sắc thu ngân sách. Trong đó, công tác thanh tra và kiểm tra sẽ được đẩy mạnh hơn. Thay vì thanh tra kiểm tra doanh nghiệp, Cục Thuế Hà Nội sẽ rút ngắn thời gian bằng cách sử dụng công nghệ thông tin và làm sạch dữ liệu ngay từ cơ quan thuế trước khi đối thoại với doanh nghiệp.

Ông Vũ Mạnh Cường nói: "Từng cuộc thanh tra chúng tôi gửi cho doanh nghiệp phong bì có sẵn tem, có phiếu đánh giá để xem đoàn thanh tra đó thực hiện công vụ có đúng không, nội dung có đầy đủ không, thái độ phục vụ công vụ có chuẩn theo đúng quy định hay không".

Với việc cải thiện công tác thanh tra thuế và ứng dụng công nghệ thông tin, Cục Thuế Hà Nội hy vọng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế và đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách của thành phố Hà Nội.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Cục Thuế Hà Nội đã đạt được tổng thu ngân sách bao nhiêu tỷ đồng và đạt tỷ lệ bao nhiêu phần trăm so với dự toán pháp lệnh?,Các biện pháp nào được Cục Thuế Hà Nội sử dụng để đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra?