Cải thiện Luật Thuế thu nhập cá nhân: Mục tiêu của năm 2025

Cải thiện Luật Thuế thu nhập cá nhân: Mục tiêu của năm 2025

Quốc hội xem xét đưa Luật Thuế thu nhập cá nhân vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 để giải quyết các chính sách thuế bất cập và cải thiện môi trường đầu tư.

Cải thiện Luật Thuế thu nhập cá nhân: Mục tiêu của năm 2025

Quốc hội đã thông qua N ghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Từ ngày 1/1/2024, Việt Nam sẽ áp thuế tối thiểu toàn cầu với mức 15% đối với các doanh nghiệp đa quốc gia có tổng doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro (khoảng 800 triệu USD) trở lên trong 2 năm của 4 năm liền kề nhất. Tuy nhiên, mức thuế này không áp dụng cho các tổ chức của Chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận, quỹ hưu trí, quỹ đầu tư là công ty mẹ tối cao và tổ chức đầu tư bất động sản là công ty mẹ tối cao. Các tổ chức có ít nhất 85% giá trị tài sản thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức trên cũng không phải chịu thuế suất 15%.

Tổng cục Thuế đã rà soát và xác định khoảng 122 tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng của thuế tối thiểu toàn cầu. Để đảm bảo môi trường đầu tư ổn định, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh đã lưu ý rằng Chính phủ cần chủ động chuẩn bị, có giải pháp và phương án xử lý phù hợp nếu xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Trần Văn Lâm cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ được xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

Ông Lâm cũng chia sẻ rằng ông "rất sốt ruột" và mong muốn sửa càng sớm càng tốt, khi nhiều chính sách thuế bất cập, trong đó có thuế thu nhập cá nhân.

Trong thời gian chưa sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân, Quốc hội đã đồng ý áp dụng các chính sách thuế khác như thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ và trình Quốc hội vào năm 2024.

Cải thiện Luật Thuế thu nhập cá nhân là mục tiêu quan trọng của năm 2025. Việc xem xét và sửa đổi luật này sẽ giúp giải quyết các chính sách thuế bất cập, tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi và khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược và tập đoàn đa quốc gia. Đồng thời, việc cải thiện Luật Thuế thu nhập cá nhân cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đối với các lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư.

Quốc hội đã đồng ý chủ trương và giao Chính phủ trong năm 2024 xây dựng dự thảo nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác để ổn định môi trường đầu tư và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia. Điều này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước trong việc khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực cần thiết.

Việc cải thiện Luật Thuế thu nhập cá nhân là một bước quan trọng để nâng cao hiệu quả thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và tạo ra môi trường đầu tư ổn định. Việc xem xét và sửa đổi luật này trong năm 2025 sẽ đảm bảo rằng các chính sách thuế được áp dụng một cách công bằng và hợp lý, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Từ ngày nào Việt Nam sẽ áp thuế tối thiểu toàn cầu đối với các doanh nghiệp đa quốc gia?,Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ được xem xét vào năm nào?