Cải thiện quy định, giảm ách tắc hoàn thuế cho doanh nghiệp

Những ách tắc trong việc hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ, sản xuất, chế biến sắn... đang gây khó khăn cho nền kinh tế. Các chuyên gia đề xuất cải thiện quy định và giảm ách tắc để hỗ trợ doanh nghiệp.

Ách tắc trong quá trình hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ, sản xuất, chế biến sắn...

Đang gây ra nhiều khó khăn cho nền kinh tế. Các doanh nghiệp phải đối mặt với việc chậm trễ hoàn thuế và áp lực tài chính do số tiền thuế giữ lại ngày càng lớn.

Đề xuất cải thiện quy định và giảm ách tắc trong quy trình hoàn thuế

Các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ, như gỗ dăm, đã phải đối mặt với việc chậm trễ hoàn thuế GTGT từ cuối năm 2022. Nguyên nhân chính được xác định là do cơ quan thuế yêu cầu xác minh nguồn gốc vùng nguyên liệu. Tuy nhiên, quá trình xác minh này diễn ra quá chậm do lực lượng xác minh hạn chế và nguồn cung nguyên liệu phức tạp. Điều này đã gây ra sự gián đoạn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp.

Số tiền chậm hoàn thuế GTGT của doanh nghiệp

Đã lên đến hơn 150 tỷ đồng trong hơn 1 năm qua. Điều này đã dẫn đến việc nhiều công nhân phải nghỉ việc và doanh nghiệp phải đóng cửa. Bà Vinh cho biết: "Công văn 633 của Tổng cục Thuế đã khiến doanh nghiệp bị đứt gẫy dòng tiền, ngừng sản xuất. Việc xác minh nguồn gốc gỗ tới tận hộ trồng rừng mới được hoàn thuế GTGT là nhiệm vụ bất khả thi".

Ông Thang Văn Thông, Phó Chi hội trưởng, Chi hội dăm gỗ Việt Nam

Cũng đồng ý rằng cần cải thiện quy định hiện tại về hoàn thuế GTGT. Ông cho biết: "Cơ quan Thuế đưa ra các biện pháp quản lý chặt chẽ là đúng, nhưng những biện pháp này chưa phù hợp với thực tế hiện nay của doanh nghiệp. Việc xác minh nguồn gốc gỗ từ rừng trồng đến khâu cuối trong chuỗi cung ứng là không khả thi".

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST)

Hiện nay có hơn 200 doanh nghiệp xuất khẩu gỗ đang chờ hoàn thuế hơn 6.000 tỷ đồng. Riêng tại Cảng Cái Lân, tỉnh Quảng Ninh, có 11 doanh nghiệp với số tiền chưa được hoàn đã hơn 1.000 tỷ đồng. Ông Ngô Sỹ Hoài, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, đã kiến nghị cần sớm tiến hành việc hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp ngành gỗ và đưa các doanh nghiệp này ra khỏi luồng doanh nghiệp rủi ro cao trong hoàn thuế.

Giải pháp cải thiện quy định và giảm ách tắc trong hoàn thuế GTGT

Đầu tiên, cần cải thiện quy định hiện tại để giảm áp lực và tăng tính linh hoạt cho doanh nghiệp. Các quy trình và quy định pháp luật cần được đơn giản hóa và rõ ràng hơn để doanh nghiệp có thể nắm bắt và thực hiện một cách dễ dàng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết rằng cần xem xét từng trường hợp cụ thể để xác định rõ nguyên nhân chậm hoàn thuế. Ông cũng nhấn mạnh rằng cơ quan quản lý thuế cần đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo để tăng cường quản lý và giám sát doanh nghiệp. Đồng thời, cần nâng cao năng lực cho cán bộ thuế và nâng cao hiểu biết về quy định pháp luật về thuế của doanh nghiệp.

Ngoài ra, cần tăng cường kỷ cương và kỷ luật công vụ đối với cán bộ thuế để đảm bảo quy trình hoàn thuế được thực hiện đúng quy định và không gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và gian lận trong quá trình hoàn thuế GTGT.

Cải thiện quy định và giảm ách tắc trong quy trình hoàn thuế GTGT là một yếu tố quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế. Chính phủ và các cơ quan quản lý thuế cần đồng lòng và hợp tác để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và đảm bảo sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

[question] Việc chậm trễ hoàn thuế GTGT đang gây khó khăn cho ngành nào ở Việt Nam?,Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đề nghị cơ quan thuế điều chỉnh gì để giải quyết vấn đề hoàn thuế GTGT cho ngành gỗ?