Cải thiện thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Giải pháp hút hàng chục tỷ USD

Cải thiện thị trường trái phiếu doanh nghiệp: Giải pháp hút hàng chục tỷ USD

Các chuyên gia đưa ra các giải pháp để thu hút vốn từ các nhà đầu tư tổ chức và cải thiện thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam.

Cơ chế hút hàng chục tỷ USD vào trái phiếu doanh nghiệp đang được mở ra nhằm cải thiện thị trường này.

Hiện tại, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn và vấn đề. Tuy nhiên, các chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp để thu hút vốn từ các nhà đầu tư tổ chức và cải thiện tình hình.

Quy mô trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành ở mức 923.000 tỷ đồng vào cuối tháng 8/2023, chiếm khoảng 10% GDP năm 2022.

Tuy nhiên, con số này đã giảm so với mức đỉnh 1,5 triệu tỷ đồng, chiếm 14% GDP vào năm 2021. Sự sụt giảm này đã kéo dài từ năm 2022 đến nay và gây ra nhiều vấn đề cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Một trong những vấn đề chính của thị trường này là cơ cấu nhà đầu tư.

Hiện tại, nhà đầu tư cá nhân chiếm tỷ lệ quá cao, trong khi các tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, và doanh nghiệp bảo hiểm tham gia còn hạn chế. Để cải thiện tình hình này, cần có sự đa dạng hóa cơ cấu nhà đầu tư và tăng cường sự tham gia của các tổ chức tài chính.

Các chuyên gia đề xuất một số giải pháp để cải thiện phía cung của thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Thứ nhất, cần xem xét tháo gỡ hoặc áp dụng điều kiện đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp với các nhóm định chế nhà đầu tư. Đối với các tổ chức tín dụng, nên xem xét mở rộng điều kiện tham gia việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp và áp dụng tiêu chí an toàn vốn.

Thứ hai, cần tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty bảo hiểm tham gia đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Hiện nay, Luật Kinh doanh bảo hiểm hạn chế đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp với mục đích cơ cấu lại nợ. Cần xem xét thay đổi chính sách để khuyến khích sự tham gia của các công ty bảo hiểm và đảm bảo an toàn vốn.

Thứ ba, cần rà soát và cải thiện chính sách đối với các quỹ đầu tư, bao gồm quỹ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Hiện nay, quy định hạn chế các quỹ này đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết. Cần xem xét các giải pháp ưu đãi về thuế và cơ chế tái cấp vốn để khuyến khích phát triển các quỹ đầu tư trái phiếu.

Ngoài ra, cần thành lập tổ chức cung cấp dịch vụ bảo lãnh trái phiếu doanh nghiệp. Hiện tại, Việt Nam thiếu các định chế tài chính trung gian về nghiệp vụ bảo lãnh tín dụng hoặc bảo lãnh trái phiếu. Việc thành lập các tổ chức này sẽ giúp đa dạng hóa sản phẩm trái phiếu và khôi phục niềm tin của nhà đầu tư.

Tổng kết lại, việc mở cơ chế hút hàng chục tỷ USD vào trái phiếu doanh nghiệp là một giải pháp quan trọng để cải thiện thị trường này. Cần có sự tham gia đa dạng hóa của các nhà đầu tư tổ chức và các chính sách ưu đãi để thu hút vốn. Điều này sẽ giúp cải thiện niềm tin và đa dạng hóa sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam.

VNIndex 1,227.41 1.3 0.11%
HNX 255.13 0.31 0.12%
UPCOM 92.95 -0.39 -0.42%
[question] Tại sao thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn?,Cần có những giải pháp gì để cải thiện tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp?