Campuchia thực hiện biện pháp bán USD để ổn định tỷ giá

Campuchia thực hiện biện pháp bán USD để ổn định tỷ giá

Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã tiến hành bán tổng cộng 140 triệu USD trong hơn 1 tháng qua để đảm bảo sự ổn định tỷ giá và sức mua của đồng Riel.

Campuchia thực hiện biện pháp bán USD để ổn định tỷ giá

Trong thời gian gần đây, Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) đã tiến hành bán USD nhằm giảm áp lực lên tỷ giá hối đoái và đảm bảo sự ổn định tỷ giá đồng Riel trước sức ép đồng USD tăng cao.

Để đảm bảo đồng Riel không bị mất giá so với đồng USD đang tăng mạnh, NBC đã thực hiện 4 đợt bán USD từ đầu tháng 9 đến nay, với tổng số tiền là 140 triệu USD. Việc bán USD nhằm mua đồng Riel nhằm tăng cung cấp đồng Riel trên thị trường và duy trì sức mua trong nước.

Ông/Bà từ Ngân hàng Quốc gia Campuchia cho biết: "Quyết định này được đưa ra để đảm bảo sự ổn định của đồng Riel và tránh tình trạng mất giá so với đồng USD. Đồng thời, việc bán USD cũng giúp duy trì sức mua của người dân trong nước."

Nhờ vào 4 đợt bán USD, tỷ giá hối đoái giữa USD và Riel đã giảm từ 4.160 Riel xuống còn 4.126 Riel. Trong suốt hơn 10 năm qua, tỷ giá hối đoái giữa USD và Riel ở Campuchia đã khá ổn định, với mức 1 USD tương đương khoảng 4.000 Riel.

Việc thực hiện biện pháp bán USD của NBC đã đạt được hiệu quả trong việc ổn định tỷ giá và sức mua của đồng Riel. Điều này đồng nghĩa với việc người dân Campuchia có thể tiếp tục sử dụng đồng Riel một cách ổn định và không phải chịu tác động tiêu cực từ việc mất giá của đồng tiền trong nước.

Trên thực tế, việc ổn định tỷ giá hối đoái và sức mua của đồng Riel cũng có tác động tích cực đến nền kinh tế Campuchia. Nếu tỷ giá hối đoái không ổn định, sẽ gây ra không chắc chắn và không tin cậy trong việc thực hiện các giao dịch thương mại quốc tế và đầu tư nước ngoài. Do đó, việc thực hiện biện pháp bán USD nhằm ổn định tỷ giá là một bước đi quan trọng để tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định và thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế.

Trên thị trường ngoại hối, việc ổn định tỷ giá cũng giúp giảm rủi ro cho các doanh nghiệp và người dân khi thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền tệ. Nếu tỷ giá hối đoái không ổn định, sẽ gây ra sự biến động không kiểm soát trong giá trị tiền tệ và làm tăng rủi ro trong việc kinh doanh và đầu tư.

Tổng kết lại, việc bán USD để ổn định tỷ giá và sức mua của đồng Riel là một biện pháp hiệu quả và cần thiết để duy trì sự ổn định kinh tế và tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế. Việc ổn định tỷ giá cũng giúp giảm rủi ro trong việc thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền tệ và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế bền vững của Campuchia.
[question] Tại sao Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã quyết định bán USD để ổn định tỷ giá?,Tỷ giá USD/Riel đã ổn định ở mức nào trong hơn 10 năm qua?