Cảnh báo vi phạm chứng khoán: Doanh nghiệp bị phạt gần 1 tỷ đồng

Xử lý hàng loạt doanh nghiệp vi phạm về chứng khoán
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm chứng khoán với tổng số tiền xử phạt gần 1 tỉ đồng.

Cảnh báo vi phạm chứng khoán: Doanh nghiệp bị phạt gần 1 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử lý vi phạm về chứng khoán đối với một số doanh nghiệp, với tổng số tiền xử phạt gần 1 tỉ đồng. Các doanh nghiệp này đã vi phạm các quy định về công bố thông tin và các tài liệu báo cáo tài chính.

Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương

Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương ở Hà Nội là một trong những doanh nghiệp bị phạt. Cụ thể, công ty này bị phạt 175 triệu đồng vì hành vi công bố thông tin sai lệch liên quan đến các báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ trong năm 2022. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin. Ngoài ra, công ty này còn bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố đúng thông tin theo quy định pháp luật về các tài liệu báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023.

Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu

Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu cũng là một trong những doanh nghiệp bị phạt. Tổng số tiền phạt mà công ty này phải nộp là 235 triệu đồng. Các vi phạm liên quan đến chứng khoán của công ty bao gồm việc không công bố đúng thời hạn thông tin về tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2022 (bị phạt 60 triệu đồng) và không đưa ra thông tin về thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của tổng giám đốc và một số vị trí khác (bị phạt 25 triệu đồng).

Công ty CP Chứng khoán Đại Việt ở TP HCM

Công ty CP Chứng khoán Đại Việt ở TP HCM cũng không tránh khỏi vi phạm. Tổng số tiền phạt mà công ty này phải nộp là 435 triệu đồng. Các lỗi mà công ty này đã phạm include không duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ (bị phạt 85 triệu đồng) và không đăng ký giao dịch chứng khoán (bị phạt 350 triệu đồng).

Công ty CP Chứng khoán Đại Việt đã được chấp thuận là công ty đại chúng nhưng không thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết. Do đó, công ty này cũng bị buộc phải nộp hồ sơ đăng ký giao dịch chứng khoán cho Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong thời hạn tối đa 60 ngày.

Vi phạm về chứng khoán là một vấn đề nghiêm trọng và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự tin tưởng của nhà đầu tư. Để đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong hoạt động chứng khoán, các doanh nghiệp cần tuân thủ chặt chẽ các quy định và quy trình pháp luật liên quan.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các doanh nghiệp nào đã bị phạt vì vi phạm về chứng khoán?,Những hành vi vi phạm chứng khoán nào đã bị phạt?