Cao su Đồng Nai chậm cưa cắt cây phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Chậm cưa cắt cao su phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Công ty cao su Đồng Nai vẫn chưa thực hiện việc cưa cắt cây cao su và bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Điều này gây trễ tiến độ và ảnh hưởng đến công tác thi công của dự án.

Qua thông tin từ Ban Quản lý Dự án 85 thuộc Bộ Giao thông vận tải, cuối năm 2023, ngành chức năng Đồng Nai đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để thu hồi gần 12 ha đất của Công ty Cao su Đồng Nai.

Công ty cao su Đồng Nai vẫn chưa thực hiện việc cưa cắt cây cao su và bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Điều này gây trễ tiến độ và ảnh hưởng đến công tác thi công của dự án.

Trong tháng 12/2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Công ty Cao su Đồng Nai khẩn trương thực hiện việc cưa cắt cây và bàn giao mặt bằng trong vòng 5 ngày sau khi có quyết định thu hồi đất.

Ban Quản lý Dự án 85 cũng đã gửi văn bản yêu cầu công ty này khẩn trương thực hiện việc thanh lý, cưa cắt cây cao su và bàn giao mặt bằng trong tháng 1 này. Đồng thời, ban quản lý cũng yêu cầu công ty Cao su Đồng Nai gửi kế hoạch thanh lý, cưa cắt cây cao su để nắm bắt và chỉ đạo đơn vị thi công.

Theo Ban Quản lý Dự án 85, các nhà thầu đã sẵn sàng triển khai thi công tại khu vực đất cao su thuộc dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ cuối năm 2023.

Tuy nhiên, do công ty Cao su Đồng Nai chưa cưa cắt cây và bàn giao mặt bằng, các nhà thầu phải chờ đợi và không thể tiến hành thi công.

Phạm vi đất cao su do Công ty Cao su Đồng Nai quản lý có quy mô lớn và yêu cầu cao về mặt kỹ thuật. Ngoài ra, các hạng mục này có giá trị xây dựng khoảng hơn 1.000 tỷ đồng, chiếm 50% tổng giá trị của gói thầu số 9. Đây là đường găng quyết định tiến độ của dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài gần 54 km, trong đó có 3 dự án thành phần. Đoạn qua Đồng Nai dài trên 34 km và có 2 dự án thành phần. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án ở Đồng Nai đang chậm trễ và chưa đạt yêu cầu.

Việc chậm cưa cắt cây cao su và bàn giao mặt bằng của Công ty Cao su Đồng Nai đã gây trễ tiến độ và ảnh hưởng đến công tác thi công của dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Để đảm bảo tiến độ dự án, cần có sự hợp tác và thực hiện đúng thời hạn từ phía công ty Cao su Đồng Nai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Dự án thành phần 2 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang gặp vấn đề gì?,Vì sao việc cưa cắt cây cao su và bàn giao mặt bằng là quan trọng đối với dự án này?