Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn: Những thách thức trong thi công

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn: Những thách thức trong thi công

Quá trình thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đang đối mặt với nhiều khó khăn như chậm thủ tục chuyển đổi đất rừng, vướng mắc về đường điện và hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời.

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn là một trong những dự án quan trọng của Việt Nam, tuy nhiên, quá trình thi công của dự án này đang gặp phải nhiều thách thức. Đại diện lãnh đạo Ban điều hành Trường Sơn 5, nhà thầu đảm nhận một phần công việc, đã chia sẻ về những vướng mắc trong quá trình thi công.

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn là một trong những dự án quan trọng của Việt Nam, tuy nhiên, quá trình thi công của dự án này đang gặp phải nhiều thách thức. Đại diện lãnh đạo Ban điều hành Trường Sơn 5, nhà thầu đảm nhận một phần công việc, đã chia sẻ về những vướng mắc trong quá trình thi công.

Vướng mắc về đường điện và hạ tầng kỹ thuật

Theo đại diện của Ban điều hành Trường Sơn 5, quá trình thi công đang gặp vấn đề với đường điện 110KV tại Km5 - Km6 chưa được di dời. Ngoài ra, tại vị trí cầu vượt đường tỉnh 638 cũng vướng đường điện 220V. Còn về mặt bằng, cầu Ân Tường Đông cũng đang gặp vướng mắc.

Chậm thủ tục chuyển đổi đất rừng

Về vấn đề đất rừng, đại diện Ban điều hành Trường Sơn 5 cho biết, diện tích rừng phòng hộ trên đoạn tuyến từ km18+650-km20+970 lớn hơn diện tích đã được chuyển mục đích sử dụng. Tuy nhiên, việc chuyển mục đích sử dụng này đang chờ UBND tỉnh Bình Định thông qua. Do đó, nhà thầu chưa thể triển khai thi công đồng bộ việc đào hạ nền và bạt mái taluy. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.

Tiến độ thi công và các biện pháp khắc phục

Để đảm bảo tiến độ thi công, nhà thầu đang tăng cường công việc trên công trường. Hiện tại, nhà thầu đã huy động 166 đầu xe máy thiết bị và 330 kỹ sư, công nhân để thi công các hạng mục quan trọng của dự án. Đặc biệt, trong mùa mưa, nhà thầu vẫn có thể tiến hành thi công phần trên những lúc thời tiết thuận lợi.

Vướng mắc về mặt bằng và giải pháp

Tại gói thầu XL-12, vẫn còn vướng mắc về mặt bằng xôi đỗ do người dân chờ các khu tái định cư. Để giải quyết vấn đề này, nhà thầu đang tiến hành các thủ tục để khai thác mỏ đất.

Dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn có tổng mức đầu tư hơn 12.401 tỷ đồng. Dự án này có quy mô 6 làn xe với vận tốc thiết kế 120 km/h. Theo hợp đồng, nhà thầu phải hoàn thành dự án vào ngày 31/12/2025.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy đã kiểm tra công trường dự án và nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án này. Ông cũng yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương liên quan phải tăng cường giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các công việc còn lại để đảm bảo tiến độ thi công.

[question] Những vướng mắc nào đang gây khó khăn cho dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn?,Dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dự kiến hoàn thành vào thời điểm nào?