Cập nhật chương trình giới thiệu nhận thưởng mới nhất tại Infina (30/03/2023)

Từ ngày 30/03/2023, chương trình Giới thiệu bạn bè nhận thưởng sẽ thay đổi mới về chính sách nhận thưởng cho cả người giới thiệu và người nhập mã giới thiệu, áp dụng cho cả cộng tác viên Infina, tuy nhiên các khách hàng nhận thưởng phải có tài khoản hợp lệ (tương ứng 1 khách hàng với 1 tài khoản được định danh hợp lệ trên Infina). Chương trình mới cụ thể như sau:

Thưởng cho người giới thiệu

Người giới thiệu sẽ nhận được tiền thưởng tương ứng với số dư trung bình của người nhập mã giới thiệu như bảng sau:

[wpdatatable id=38]

Ví dụ: Người nhập mã giới thiệu đầu tư 110,000,000đ và vẫn giữ số tiền đó xuyên suốt sau 65 ngày.

Người giới thiệu sẽ nhận được:

  • Lần 1: 250,000đ sau 7 ngày
  • Lần 2: 150,000đ sau 35 ngày
  • Lần 3: 150,000đ sau 65 ngày
Tổng tiền thưởng: 250,000đ +150,000đ +150,000đ = 550,000đ sau 65 ngày.

* Số dư trung bình là tổng số dư của tất cả sản phẩm (Tích lũy, chứng chỉ quỹ, chứng khoán) mỗi ngày chia cho tổng số ngày đầu tư. Ví dụ:

[wpdatatable id=39]

Số dư trung bình = Tổng số dư tài khoản trong 7 ngày / 7 = (2,000,000 + 2,000,000 + 1,100,000 + 1,100,000 + 1,100,000 + 1,100,000 + 1,100,000)/7 = 1,357,143đ

⇒ Người giới thiệu sẽ nhận được 10,000đ sau 7 ngày.

(**) Lưu ý mốc nhận thưởng:

  • Để đạt thưởng mỗi lần, số dư trung bình của người nhập mã giới thiệu phải trên 100.000 VNĐ.
  • Để đạt thưởng lần 2, bạn phải đạt thưởng lần 1.
  • Để đạt thưởng lần 3, bạn phải đạt thưởng lần 1 và lần 2.
  • Tiền thưởng có giá trị sử dụng trong 30 ngày kể từ ngày nhận.
  • Tiền thưởng sẽ bị thu hồi sau 30 ngày kể từ ngày nhận nếu không sử dụng.

Thưởng cho người nhập mã giới thiệu

Sau khi nhập mã giới thiệu và đầu tư thành công lần đầu tiên ở bất kỳ sản phẩm nào, bạn sẽ nhận được tiền thưởng tương ứng với tổng số tiền đầu tư như bảng dưới đây:

[wpdatatable id=40]

* Số dư trung bình là tổng số dư của tất cả sản phẩm (Tích lũy, chứng chỉ quỹ, chứng khoán) mỗi ngày chia cho tổng số ngày đầu tư. Ví dụ:

[wpdatatable id=39]

Số dư trung bình = Tổng số dư tài khoản trong 7 ngày / 7 = (2,000,000 + 2,000,000 + 1,100,000 + 1,100,000 + 1,100,000 + 1,100,000 + 1,100,000)/7 = 1,357,143đ

⇒ Người nhập mã giới thiệu sẽ nhận được 10,000đ sau 7 ngày

Lưu ý:

  • Để đạt thưởng, số dư trung bình của người nhập mã giới thiệu phải trên 100.000 VNĐ
  • Tiền thưởng sẽ bị thu hồi sau 30 ngày kể từ ngày nhận nếu không sử dụng.
Ngoài ra Infina cũng có Ưu đãi gói tích lũy 1 tháng với lợi nhuận 10.5%/năm cho lần đầu tích lũy. Link chi tiết xem tại: Lợi nhuận khủng cho lần đầu tích lũy tại Infina

Hướng dẫn theo dõi tiến độ người nhập mã giới thiệu

Bước 1: Nhấn "Mời bạn bè" để vào chương trình giới thiệu.

Bước 2: Tiếp theo nhấn “Theo dõi” ở góc trái trên màn hình để xem tổng quan tiền thưởng và danh sách người nhập mã.

Bước 3: Nhấn chọn tên của người nhập mã bất kỳ để xem chi tiết tiền thưởng.

Bước 4: Theo dõi tiến độ nhận thưởng cho từng người nhập mã.

Nếu có bất kì thắc mắc nào, vui lòng liên hệ CSKH của Infina thông qua:

:telephone_receiver: Hotline: 08 9990 9928

:point_right: Hỗ trợ trực tuyến: http://m.me/infinavietnam