Cập Nhật Mới: Danh Sách Cổ Phiếu Không Được Giao Dịch Ký Quỹ Quý 2/2024

Danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ tại HoSE và HNX đã được cập nhật, đưa tổng số mã lên đến 154.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động, việc cập nhật danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã công bố danh sách cập nhật cho quý 2/2024, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong danh sách cổ phiếu được phép margin.

Cập Nhật Từ HNX và HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 69 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ cho quý 2/2024. Danh sách này bao gồm một số mã cổ phiếu nổi bật như AMV, APS, NRC, TAR, LDP, HTP,... Nguyên nhân chính dẫn đến việc các cổ phiếu này bị loại khỏi danh sách margin chủ yếu liên quan đến tình hình tài chính không ổn định, bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2023 là số âm, BCTC bán niên 2023 có ý kiến kiểm toán không chấp thuận toàn phần, vi phạm thuế,...

Tương tự, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cũng đã bổ sung cổ phiếu VNE vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do cổ phiếu này thuộc diện kiểm soát. Trước đó, HoSE đã công bố danh sách 83 mã cổ phiếu không được cấp margin cho quý 2/2024, bao gồm nhiều cổ phiếu được quan tâm như FRT, HBC, HAG, HVN, CRE, POM,...

Lý Do Chính Đằng Sau Việc Cắt Margin

Các lý do khiến cổ phiếu không được phép giao dịch ký quỹ bao gồm lỗ kiểm toán năm 2023, BCTC kiểm toán năm 2023 có ý kiến không phải là chấp thuận toàn phần, chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch, và có khả năng bị hủy niêm yết. Thời gian niêm yết dưới 6 tháng cũng là một trong những nguyên nhân.

Tổng Quan Thị Trường

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thị trường có tổng cộng 154 mã cổ phiếu đang niêm yết trên HoSE và HNX không được cấp margin. Điều này cho thấy sự thận trọng của các sở giao dịch trong việc đảm bảo an toàn tài chính cho nhà đầu tư. Ngoài ra, theo quy định, cổ phiếu chưa niêm yết và đang giao dịch trên UPCoM cũng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, tăng cường tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro cho thị trường chứng khoán.

Sự cập nhật này không chỉ là thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội trong thị trường chứng khoán, mà còn là một biện pháp nhằm bảo vệ họ khỏi rủi ro tài chính. Trong bối cảnh thị trường biến động, việc nắm bắt thông tin chính xác và kịp thời về các cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ là hết sức cần thiết.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các yếu tố nào dẫn đến việc một cổ phiếu bị loại khỏi danh sách giao dịch ký quỹ?,Tổng số cổ phiếu bị loại khỏi danh sách margin trên toàn thị trường là bao nhiêu?,"""