Cập Nhật Mới: Điều Chỉnh Lương Tối Thiểu Vùng Từ Tháng 7 Năm 2024

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, những ai được hưởng lợi?
Từ tháng 7 năm 2024, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6%, kèm theo sự điều chỉnh địa bàn áp dụng, mang lại lợi ích cho hàng triệu người lao động.

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội phát triển, việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng là một bước tiến quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đã đề xuất một sự thay đổi đáng kể trong mức lương tối thiểu vùng, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.

Tăng Lương Tối Thiểu: Một Bước Tiến Đáng Ghi Nhận

Dự kiến từ 1/7/2024, mức lương tối thiểu vùng sẽ chứng kiến một sự tăng trưởng 6%, với mức tăng dao động từ 200.000 đến 280.000 đồng. Điều này không chỉ đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động và gia đình họ mà còn phản ánh sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bộ LĐ-TB-XH nhấn mạnh rằng mức tăng này sẽ giúp cải thiện đáng kể đời sống của người lao động, đồng thời bảo đảm mức sống tối thiểu cho năm 2025.

Điều Chỉnh Địa Bàn Áp Dụng: Cơ Hội Mới cho Người Lao Động

Không chỉ có sự tăng lương, Bộ LĐ-TB-XH còn đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng theo đề nghị của UBND cấp tỉnh. Điều này có nghĩa là nhiều người lao động sẽ được hưởng lợi từ việc chuyển đổi vùng, từ đó nhận được mức lương cao hơn. Cụ thể, một số địa phương sẽ được điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III, từ vùng III lên vùng II và từ vùng II lên vùng I. Sự điều chỉnh này nhằm tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lân cận, phản ánh sự phát triển của thị trường lao động và cơ sở hạ tầng.

Lợi Ích Rõ Ràng cho Người Lao Động

Người lao động sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ việc tăng lương tối thiểu và điều chỉnh địa bàn áp dụng. Đối với những người lao động đang nhận lương bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, họ sẽ được tăng lương từ ngày 1/7/2024. Điều này không chỉ giúp cải thiện đời sống mà còn khích lệ tinh thần làm việc của người lao động.

Những người lao động ở địa bàn được chuyển vùng cũng sẽ thấy mức lương của mình tăng lên, tùy thuộc vào việc chuyển từ vùng nào sang vùng nào. Ví dụ, người lao động từ vùng IV chuyển sang vùng III sẽ được tăng lương 410.000 đồng, từ vùng III sang vùng II và từ vùng II sang vùng I đều được tăng 550.000 đồng.

Qua những điều chỉnh này, chính phủ mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Sự tăng lương tối thiểu và điều chỉnh địa bàn áp dụng là minh chứng cho cam kết của chính phủ trong việc cải thiện điều kiện làm việc và mức sống của người lao động tại Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng I

4.960.000

23.800

Vùng II

4.410.000

21.200

Vùng III

3.860.000

18.600

Vùng IV

3.450.000

16.600

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng I

4.680.000

22.500

Vùng II

4.160.000

20.000

Vùng III

3.640.000

17.500

Vùng IV

3.250.000

15.600

[question] Mức tăng lương tối thiểu vùng dự kiến áp dụng từ ngày nào?,Các tiêu chí nào được xem xét khi điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng?