Cập nhật quy định mới về thu phí đường bộ từ ngày 1/2/2024

Từ ngày 1/2/2024, quy định mới về thu phí đường bộ sẽ có hiệu lực. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về mức thu phí, các trường hợp được miễn phí, và quy trình nộp phí theo chu kỳ kiểm định.

Quy định mới về thu phí đường bộ

Quy định mới về thu phí đường bộ đã được Chính phủ ban hành thông qua Nghị định số 90/2023/NĐ-CP. Nghị định này quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ, còn được gọi là phí đường bộ.

Đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký và kiểm định để lưu hành. Đây bao gồm các loại xe ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự.

Mức thu phí đường bộ

Mức thu phí đường bộ được quy định cụ thể cho từng loại xe. Tuy nhiên, có một số trường hợp được miễn phí sử dụng đường bộ. Các trường hợp miễn phí bao gồm:

  • Xe ô tô bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai.
  • Xe ô tô bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
  • Xe ô tô bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành và phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên.
  • Xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên.
  • Xe của doanh nghiệp không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ hoặc xe đang tham gia giao thông, sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ chuyển sang không tham gia giao thông, không sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông.
  • Xe đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên.
  • Xe bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên.

Trong trường hợp xe ô tô đã nộp phí sử dụng đường bộ và rơi vào các trường hợp miễn phí, chủ phương tiện sẽ được trả lại số phí đã nộp hoặc được trừ vào số phí phải nộp của kỳ sau tương ứng với thời gian không sử dụng đường bộ.

Quy trình nộp phí theo chu kỳ kiểm định

Việc nộp phí sử dụng đường bộ được thực hiện theo chu kỳ kiểm định của xe. Đối với xe ô tô có chu kỳ kiểm định từ 01 năm trở xuống, chủ phương tiện thực hiện nộp phí sử dụng đường bộ cho cả chu kỳ kiểm định và được cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng. Đối với xe ô tô có chu kỳ kiểm định trên 01 năm, chủ phương tiện phải nộp phí sử dụng đường bộ theo năm hoặc nộp cho cả chu kỳ kiểm định.

Nếu chủ phương tiện đến kiểm định sớm hơn hoặc chậm hơn thời gian theo chu kỳ kiểm định quy định, đơn vị đăng kiểm sẽ kiểm tra xe và tính tiền phí sử dụng đường bộ từ thời điểm cuối của khoảng thời gian đã nộp phí cho đến hết chu kỳ kiểm định của kỳ tiếp theo. Trường hợp thời gian tính phí không tròn tháng, số phí phải nộp sẽ tính bằng số ngày lẻ chia 30 ngày nhân với mức phí của 01 tháng.

Nếu chủ phương tiện chưa nộp phí sử dụng đường bộ của các chu kỳ kiểm định trước theo thời hạn quy định, ngoài số phí phải nộp cho chu kỳ tiếp theo, chủ phương tiện còn phải nộp số phí chưa nộp của chu kỳ trước. Đơn vị đăng kiểm sẽ truy thu số phí phải nộp của chu kỳ trước, số phí phải nộp bằng mức thu phí của 01 tháng nhân với thời gian nộp chậm.

Nộp phí theo tháng hoặc năm

Các doanh nghiệp có số phí sử dụng đường bộ từ 30 triệu đồng/tháng trở lên sẽ nộp phí theo tháng. Doanh nghiệp cần gửi văn bản thông báo đến đơn vị đăng kiểm và thực hiện nộp phí đối với các phương tiện của mình.

Hàng tháng, trước ngày 01 của tháng tiếp theo, doanh nghiệp phải đến đơn vị đăng kiểm nộp phí sử dụng đường bộ cho tháng tiếp theo. Khi thu phí, tổ chức thu phí sẽ cấp Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng thời gian nộp phí.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nộp phí sử dụng đường bộ theo năm dương lịch cần gửi thông báo bằng văn bản đến đơn vị đăng kiểm và thực hiện nộp phí theo năm dương lịch đối với các phương tiện của mình.

Hàng năm, trước ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo, chủ phương tiện phải đến đơn vị đăng kiểm nộp phí cho năm tiếp theo. Khi thu phí, đơn vị đăng kiểm sẽ

Nguồn: Báo CafeF

[question] Nghị định số 90/2023/NĐ-CP về phí sử dụng đường bộ có hiệu lực từ khi nào?,Các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nào sẽ chịu phí sử dụng đường bộ theo quy định của nghị định này?