Cập nhật thay đổi lợi nhuận cho sản phẩm Tích lũy Infina

Dành cho khách hàng chuẩn bị gửi tích lũy tại infina

Bảng lợi nhuận tích lũy dưới sẽ áp dụng từ ngày 21/09/2023 và là lợi nhuận trước thuế.

Dành cho khách hàng đã gửi tích lũy tại Infina

Đối với các gói tích lũy đã được gửi TRƯỚC NGÀY 21/09/2023, lợi nhuận thực nhận không đổi.

Đối với các gói tích lũy đã được gửi TỪ NGÀY 21/09/2023, Infina sẽ miễn phí quản lý và điều chỉnh lại lợi nhuận theo thị trường như bảng LN trên.

Lợi nhuận hiển thị trên Infina (bao gồm tích lũy có kỳ hạn, tích lũy linh hoạt và tích lũy nhóm) sẽ là lợi nhuận trước thuế.

Lợi nhuận thực nhận sẽ bằng lợi nhuận trước thuế trừ thuế thu nhập cá nhân.

[wpdatatable id=89]