"CBAM: Cơ chế mới của EU và tác động đến doanh nghiệp Việt"

Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức bước vào giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1/10. Bài viết này sẽ trình bày về CBAM và tác động của nó đến doanh nghiệp Việt Nam.

CBAM: Cơ chế mới của EU và tác động đến doanh nghiệp Việt

Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức bước vào giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1/10. CBAM là một quy định mới của EU nhằm áp giá carbon đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia khác vào thị trường EU. Quy định này có tác động lớn đến doanh nghiệp Việt Nam và sẽ ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, khả năng tiếp cận thị trường châu Âu và chi phí sản xuất của các doanh nghiệp.

Tác động của CBAM đến doanh nghiệp Việt Nam

CBAM áp giá carbon đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia khác vào thị trường EU. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Việt Nam phải trả phí carbon khi xuất khẩu sản phẩm vào châu Âu. Từ năm 2026, các doanh nghiệp nhập khẩu tại châu Âu sẽ phải trả chi phí mua chứng chỉ CBAM tương ứng với lượng phát thải carbon theo từng sản phẩm. Điều này sẽ tạo ra áp lực tăng giá thành sản phẩm và làm khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận thị trường châu Âu.

Tác động của CBAM cũng sẽ làm tăng chi phí sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam. Từ năm 2034, các doanh nghiệp sẽ phải chịu toàn bộ chi phí mua chứng chỉ CBAM tương ứng với lượng phát thải carbon theo sản phẩm nhập khẩu. Điều này sẽ ảnh hưởng đến 10-30% chi phí sản xuất của các doanh nghiệp.

Những biện pháp ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam

Để ứng phó với CBAM, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động "xanh hóa sản xuất" để giảm phát thải carbon. Việc này giúp các doanh nghiệp thích nghi với quy định mới và giảm áp lực tăng giá thành sản phẩm.

Ngoài ra, việc xây dựng thị trường giao dịch tín chỉ carbon trong nước cũng là một biện pháp quan trọng để đáp ứng tiêu chuẩn CBAM. Nếu doanh nghiệp có thể chứng minh rằng giá carbon đã được thanh toán trong quá trình sản xuất tại Việt Nam, số tiền tương ứng sẽ được khấu trừ vào hóa đơn cuối cùng.

Việt Nam cũng đã xây dựng đơn giá carbon và doanh nghiệp có thể trả phí carbon, mua chứng chỉ carbon tại Việt Nam thay vì tại EU. Điều này giúp Việt Nam có nguồn thu ngân sách trong lĩnh vực này và giảm áp lực cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, CBAM cũng mang lại cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng bền vững. Việc giảm phát thải carbon và tuân thủ CBAM sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường lớn như EU và tạo sự công bằng trong thương mại quốc tế.

Kết luận

CBAM là một quy định mới của EU nhằm áp giá carbon đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia khác vào thị trường EU. Quy định này có tác động lớn đến doanh nghiệp Việt Nam, tăng giá thành sản phẩm, làm khó khăn trong tiếp cận thị trường châu Âu và tăng chi phí sản xuất. Tuy nhiên, CBAM cũng mang lại cơ hội cho doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững và tiếp cận thị trường lớn. Việt Nam cần chủ động ứng phó với CBAM bằng việc giảm phát thải carbon và xây dựng thị trường giao dịch tín chỉ carbon trong nước.

[question] Liên minh châu Âu áp dụng cơ chế CBAM nhằm mục đích gì?,Doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện những biện pháp gì để thích nghi với quy định CBAM?