CEO Thế giới Di động mua cổ phiếu, nhiều doanh nghiệp thay đổi lãnh đạo

Sếp Thế giới Di động 'né' mua cổ phiếu, nhiều doanh nghiệp 'thay ghế' CEO
Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động, đã mua vào 200.000 cổ phiếu. Nhiều doanh nghiệp cũng thông báo thay đổi lãnh đạo và chốt quyền trả cổ tức.

CEO Thế giới Di động mua cổ phiếu, doanh nghiệp thay đổi lãnh đạo

Trong tuần này, có 19 doanh nghiệp đã thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong số đó, 15 công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt, 3 doanh nghiệp thực hiện quyền mua cổ phiếu và 1 doanh nghiệp sẽ trả cổ tức kết hợp.

Ông Nguyễn Đức Tài mua cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG), vừa mua vào 200.000 cổ phiếu trong tổng số đăng ký 500.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ mua thành công là 40% tổng đăng ký, nâng sở hữu lên 2,42% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện từ ngày 12/12/2023 đến ngày 10/1.

Ông Tài cho biết lý do không mua hết cổ phiếu đăng ký là do diễn biến thị trường không phù hợp. Trước đó, từ ngày 8/11 - 7/12/2023, ông Tài đã mua vào 110.000 cổ phiếu MWG trong tổng đăng ký 1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ mua thành công là 11% tổng đăng ký. Lý do không mua hết cổ phiếu đăng ký cũng tương tự như lý do vừa công bố.

Bổ nhiệm Tổng giám đốc tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) đã bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn làm Tổng giám đốc. Trước đó, ông Sơn đã có kinh nghiệm làm việc tại các công ty như Công ty Xây dựng Vincom 2,5, MIK Group và Nam Long Land.

Thay đổi nhân sự tại Công ty CP Tập đoàn Đại Dương

Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (mã chứng khoán: OGC) cũng thông báo thay đổi nhân sự với 4 đơn từ nhiệm của lãnh đạo cấp cao. Điều này bao gồm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai công bố việc đăng ký mua cổ phần chào bán

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) đã công bố việc đăng ký mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai. Đồng thời, HAG cũng chuyển đổi số dư nợ cho vay và công nợ phải thu của Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần.

Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức

Công ty CP Sữa Quốc tế (mã chứng khoán: IDP) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2023 với tỷ lệ 85%. Cổ đông sẽ nhận được 8.500 đồng cho mỗi cổ phần sở hữu. Trong khi đó, Công ty CP Traphaco (mã chứng khoán: TRA) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 cho cổ đông bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 20%.

Trên đây là những thông tin mới nhất về việc CEO Thế giới Di động mua cổ phiếu và các thay đổi lãnh đạo trong doanh nghiệp. Việc này cho thấy sự chuyển động và phát triển của thị trường kinh doanh tại Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Ai là người mua cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động và tại sao ông ta không mua hết cổ phiếu đăng ký?,Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đã thực hiện việc chuyển đổi số dư nợ cho vay thành gì?