CHĂM CHỈ là một dạng TÀI NĂNG

397345082_281833341489799_2305365691741366408_n