Chất vấn Bộ trưởng Lê Minh Hoan về tình hình giá lúa gạo và xuất khẩu nông sản

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã trả lời chất vấn về giá lúa gạo và xuất khẩu nông sản tại phiên họp 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông khẳng định tình hình hiện nay và đề xuất giải pháp để đảm bảo an ninh lương thực và thúc đẩy xuất khẩu nông sản.

Chất vấn Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại phiên họp 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tập trung vào tình hình giá lúa gạo và xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Đại biểu Tạ Minh Tâm (đoàn Tiền Giang) đã đề nghị Bộ trưởng Lê Minh Hoan trình bày về hiệu quả công tác thông tin, dự báo tình hình nông sản và công tác quy hoạch để đảm bảo sản xuất, quy chuẩn xuất khẩu trong thời gian qua.

Ông cũng yêu cầu Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương trình bày trách nhiệm và định hướng trong thời gian tới để thúc đẩy hoạt động thu mua, tiêu thụ lúa gạo và gia tăng kim ngạch xuất khẩu của đồng bằng sông Cửu Long.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã nhấn mạnh rằng nông nghiệp Việt Nam đang đối mặt với 3 "biến" lớn: biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến chuyển xu thế tiêu dùng.

Trong bối cảnh thế giới thay đổi liên tục với xung đột và chính sách thay đổi của các quốc gia, việc dự báo trở nên khó khăn và có tính ngắn hạn.

Về an ninh lương thực, ông Lê Minh Hoan cho biết rằng Bộ đã có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và đã nhận được chỉ đạo từ Thủ tướng.

Ông nhấn mạnh rằng ưu tiên hiện tại là đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và đẩy mạnh xuất khẩu lương thực, đồng thời không gây sốc cho thị trường nội địa và không ảnh hưởng đến giá tiêu dùng trong nước.

Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương đang nỗ lực thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết do đặc thù của vùng này, việc xuống giống lúa gạo được thực hiện liên tục và không có mùa vụ rõ rệt như ở miền Bắc.

Tuy nhiên, thông qua hệ thống thủy lợi đã được xây dựng trong 20 năm qua, Bộ NN&PTNT đã cân đối sản lượng thu hoạch theo từng mùa vụ và đã có bản đồ số hóa để quản lý vụ một cách hiệu quả.

Ông Lê Minh Hoan khẳng định rằng trong điều kiện hiện nay, với tình hình biến đổi khí hậu ổn định và không có thiên tai, Việt Nam hoàn toàn có thể đảm bảo tiêu dùng trong nước cũng như sản lượng xuất khẩu nông sản.

Tổng kết phiên chất vấn, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã trình bày về tình hình giá lúa gạo và xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Ông nhấn mạnh rằng Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương đang thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo an ninh lương thực và thúc đẩy xuất khẩu nông sản.

Ông cũng nhấn mạnh rằng quản lý toàn diện và cân nhắc kỹ lưỡng là cần thiết để đối phó với những biến đổi và thách thức trong ngành nông nghiệp.

[question] Đại biểu Tạ Minh Tâm đã chất vấn Bộ trưởng Lê Minh Hoan về vấn đề gì?,Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị điều gì để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy xuất khẩu gạo?