Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030: Định hướng và mục tiêu

Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than đến năm 2030
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bài viết này sẽ trình bày về mục tiêu và định hướng phát triển của ngành công nghiệp than trong thời gian tới.

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phê duyệt. Đây là một bước quan trọng để định hình tương lai của ngành công nghiệp than trong nước.

Trong chiến lược này, có những mục tiêu và định hướng phát triển cụ thể. Đầu tiên, ngành công nghiệp than sẽ tập trung vào việc thăm dò và khai thác tài nguyên than hiện có. Đồng thời, sẽ tiến hành thăm dò các mỏ mới để đảm bảo nguồn cung than đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Theo đó, sản lượng than thương phẩm khai thác (không bao gồm than bùn) trong giai đoạn đến năm 2030 sẽ đạt khoảng 45 - 50 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2031 - 2045, sản lượng than dự kiến sẽ giảm dần và đạt khoảng 38 - 40 triệu tấn vào năm 2045.

Ngoài ra, chiến lược cũng đề ra mục tiêu đưa vào vận hành khai thác thử nghiệm tại Bể than sông Hồng trước năm 2040, nhằm tiến tới khai thác quy mô công nghiệp trước năm 2050, nếu thử nghiệm thành công.

Thị trường than đa dạng và minh bạch

Một mục tiêu quan trọng khác của chiến lược là hình thành thị trường than đa dạng và minh bạch. Điều này bao gồm việc tạo ra một thị trường than với nhiều người bán và nhiều người mua, đa dạng hóa nguồn than (than sản xuất trong nước, pha trộn, nhập khẩu,...) và đầu mối cung cấp than cho các hộ tiêu thụ.

Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế chính sách để đảm bảo tính thống nhất giữa các quy định liên quan, phù hợp với điều kiện thực tế và xu thế phát triển của đất nước trong tương lai. Việc áp dụng chỉ số giá than quốc tế phù hợp cho tham chiếu giá than nhập khẩu cũng được đề cập trong chiến lược này.

Tái cơ cấu ngành công nghiệp than

Chiến lược cũng đề ra các giải pháp tái cơ cấu ngành công nghiệp than. Cụ thể, sẽ tập trung vào việc liên thông, sáp nhập và hợp nhất các mỏ than để tạo ra các mỏ có quy mô sản lượng lớn. Đồng thời, cần cơ cấu lại toàn diện các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp than, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi và có thế mạnh.

Huy động vốn và tài chính

Về tài chính và đầu tư, chiến lược đề ra các giải pháp để ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác điều tra, tìm kiếm nguồn tài nguyên than trong nước. Đồng thời, cần đa dạng hóa nguồn và hình thức huy động vốn để đầu tư phát triển ngành than, đặc biệt là đối với hạ tầng và hệ thống logistics phục vụ nhập khẩu than.

Ngoài ra, cần tăng khả năng huy động tài chính nội bộ trong các doanh nghiệp ngành than thông qua việc nâng cao hiệu quả, hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, cần thúc đẩy việc đàm phán và sử dụng hiệu quả các nguồn tài trợ, hỗ trợ thu xếp vốn của các đối tác quốc tế.

Tổng kết

Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than Việt Nam đến năm 2030 đã định hướng và đề ra mục tiêu cụ thể để phát triển ngành này trong tương lai. Đây là một bước quan trọng để đảm bảo nguồn cung than đáp ứng nhu cầu sản xuất và đưa ngành công nghiệp than Việt Nam phát triển bền vững.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mục tiêu sản lượng than thương phẩm đến năm 2030 là bao nhiêu?,Chiến lược phát triển ngành công nghiệp than tập trung vào những điểm gì?