Chính phủ đề xuất áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu và tháo gỡ vướng mắc đầu tư giao thông đường bộ

Chính phủ đề xuất áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu và tháo gỡ vướng mắc đầu tư giao thông đường bộ

Chính phủ đề xuất áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu và tháo gỡ vướng mắc đầu tư giao thông đường bộ

Chính phủ sẽ trình Quốc hội các chính sách liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu và cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà đầu tư ngoài thuế.

Đồng thời, đề xuất thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư các công trình giao thông đường bộ.

Chính phủ Việt Nam đã đề xuất trình Quốc hội một số chính sách mới liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu và đầu tư giao thông đường bộ.

Trong phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp và thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu là một trong những chính sách quan trọng mà Chính phủ đề xuất. Ông/Bà Bộ trưởng Tài chính cho biết: "Việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu là một xu hướng quốc tế. Hiện nay, 142/142 nước thành viên của Diễn đàn hợp tác toàn cầu về chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) đã đồng thuận. Tại ASEAN, một số nước đã có kế hoạch áp dụng quy định thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024".

Việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu sẽ tác động sâu rộng đến tính cạnh tranh của môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, do đó, việc sớm áp dụng thuế này là cần thiết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đề xuất thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan đến đầu tư các công trình giao thông đường bộ.

Ông/Bà Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cho biết: "Việc tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, bất cập trong đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ là yêu cầu thực tiễn, cấp thiết".

Nhiều địa phương đã đề xuất với Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền tháo gỡ về tỷ lệ vốn nhà nước tham gia trong các dự án PPP và giao địa phương làm cơ quan chủ quản đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng các chính sách và luật liên quan.

Sau khi Chính phủ quyết nghị thông qua đề nghị xây dựng các chính sách và luật, Bộ Tư pháp sẽ báo cáo Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thông qua theo quy trình rút gọn.

Việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu và tháo gỡ vướng mắc đầu tư giao thông đường bộ là những chính sách quan trọng nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi và cạnh tranh cho Việt Nam.

Đồng thời, Chính phủ cũng đang nghiên cứu và bổ sung các hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư mới trong bối cảnh thực thi thuế tối thiểu toàn cầu nhằm đảm bảo khả năng cạnh tranh và tính hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Việt Nam trong giai đoạn tới.

Việc áp dụng các chính sách này sẽ giúp tăng cường sự minh bạch, công bằng và hạn chế tình trạng trốn thuế, đồng thời thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế của Việt Nam.

Chính phủ hy vọng rằng các chính sách này sẽ được Quốc hội thông qua và triển khai một cách hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của người dân và phát triển bền vững của đất nước.

[question] Thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng như thế nào tại Việt Nam?,Các luật nào được yêu cầu hoàn thiện trong phiên họp Chính phủ?