Chính phủ đề xuất bổ sung 2.508 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước năm 2023

Chính phủ đề xuất bổ sung 2.508 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước năm 2023

Chính phủ đã trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở trung ương và các địa phương. Đây là giải pháp nhằm khắc phục tình trạng số kinh phí chưa phân bổ đúng quy định và tránh lãng phí nguồn lực.

Chính phủ đề xuất bổ sung 2.508 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước năm 2023

Sáng ngày 17/10, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã đại diện Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 cho các bộ, cơ quan ở trung ương và các địa phương. Đây là biện pháp nhằm khắc phục tình trạng số kinh phí chưa phân bổ đúng quy định và tránh lãng phí nguồn lực.

Bổ sung dự toán để khắc phục tình trạng số kinh phí chưa phân bổ

Theo Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 là một biện pháp cấp bách để khắc phục tình trạng số kinh phí chưa phân bổ đúng quy định. Hiện tại, Chính phủ đã rút kinh nghiệm từ việc xây dựng dự toán và đã hoàn thiện thủ tục để bổ sung số kinh phí này. Tổng số kinh phí bổ sung là 2.508 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,5% tổng số tiền chưa phân bổ.

Thời gian dự kiến để trình Quốc hội xem xét và thông qua dự thảo Nghị quyết là trong kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV, diễn ra vào tháng 10/2023.

Yêu cầu rút kinh nghiệm và không để tồn tại các khoản chi chưa xác định

Ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, đã yêu cầu Chính phủ rút kinh nghiệm và không để tồn tại các khoản chi chưa xác định nhiệm vụ và nội dung chi trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Ông cũng đề nghị Chính phủ báo cáo rõ về số kinh phí còn lại chưa trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội, để làm rõ khả năng sử dụng số kinh phí này trong niên độ ngân sách nhà nước năm 2023.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý cho Chính phủ trình Quốc hội xem xét và quyết định, cũng như giao Chính phủ chịu trách nhiệm hoàn toàn việc rà soát số liệu, hoàn thiện thủ tục, và đảm bảo đủ điều kiện để phân bổ và giao vốn đúng quy định pháp luật. Đối với số kinh phí còn lại chưa phân bổ theo quy định, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ rà soát và báo cáo để quyết định hủy dự toán nếu đã quá thời hạn quy định.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đặng Thế Vinh cho biết, Kiểm toán nhà nước đã thống nhất với Ủy ban Tài chính và Ngân sách về nội dung báo cáo. Tuy nhiên, Kiểm toán nhà nước cũng đề nghị làm rõ việc bổ sung dự toán có phải do những nhiệm vụ mới phát sinh hay là các nhiệm vụ đã được xác định từ trước nhưng chưa có đủ hồ sơ để phân bổ từ đầu năm 2023. Đồng thời, Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cơ quan tham mưu và các bộ ngành địa phương để rút kinh nghiệm cho các năm tiếp theo.

Kết luận phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn thiện hồ sơ và trình Quốc hội tại kỳ họp tới. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng nhấn mạnh rằng Bộ Tài chính và Chính phủ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc xây dựng dự toán, điều hành ngân sách, và khắc phục tình trạng số kinh phí chưa phân bổ đúng quy định, tránh lãng phí nguồn lực.

[question] Vì sao việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước đã quá muộn?,Theo đề nghị của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cần làm gì để khắc phục tình trạng số kinh phí chưa được phân bổ lớn?