Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế GTGT trong nửa đầu năm 2024 để kích thích tăng trưởng kinh tế

Chính sách giảm thuế GTGT 2% tiếp tục được Chính phủ đề xuất thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2024 nhằm giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chính phủ Việt Nam vừa đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) thêm 2% trong nửa đầu năm 2024 nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp.

Đây là một phần trong chuỗi các biện pháp kinh tế nhằm ứng phó với diễn biến tình hình kinh tế xã hội.

Theo đề xuất của Chính phủ, giảm thuế GTGT sẽ áp dụng cho một số nhóm hàng hóa và dịch vụ đang chịu thuế suất 10%.

Đồng thời, Chính phủ cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và quyết định việc tiếp tục giảm thuế GTGT sau thời điểm 30-6-2024.

Chính sách giảm thuế GTGT đã được thực hiện trong 2 năm 2022 và 2023 và đã có tác động tích cực đối với doanh nghiệp và nền kinh tế.

Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng chính sách này, các doanh nghiệp đã gặp phải nhiều khó khăn do việc phân loại hàng hóa và dịch vụ chịu thuế khá phức tạp.

Hiện nay, việc phân loại hàng hóa và dịch vụ vào các mức thuế suất khác nhau vẫn còn nhiều lúng túng.

Nhiều doanh nghiệp đã tra cứu phụ lục của Nghị định 15 và 44 nhưng vẫn không thể khẳng định hàng hóa, dịch vụ của mình thuộc diện thuế suất 10% hay 8%.

Điều này đã gây khó khăn trong quá trình đàm phán mua bán và ký kết hợp đồng.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã góp ý về đề xuất giảm thuế GTGT này.

VCCI cho rằng việc giảm thuế GTGT cho tất cả hàng hóa và dịch vụ từ mức 10% xuống mức 8% sẽ giúp giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.

Để đảm bảo tính hiệu quả của chính sách giảm thuế GTGT, VCCI cũng đề nghị Bộ Tài chính cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng các biện pháp thực hiện.

Đồng thời, cần có sự minh bạch và rõ ràng trong việc phân loại hàng hóa và dịch vụ để tránh những khó khăn và tranh cãi về mức thuế áp dụng.

Chính sách giảm thuế GTGT là một trong những biện pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp.

Việc giảm thuế GTGT sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận và đồng thời tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.

Chính phủ Việt Nam hy vọng rằng việc giảm thuế GTGT sẽ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Đây là một biện pháp quan trọng để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Đề xuất giảm thuế GTGT của Chính phủ nhằm mục đích gì?,Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị gì về việc giảm thuế GTGT?