Chính sách giá điện cần cải thiện tính minh bạch và công bằng

Chính sách giá điện cần cải thiện tính minh bạch và công bằng

Chính sách giá điện cần cải thiện tính minh bạch và công bằng

Chính sách giá điện cần cải thiện tính minh bạch và công bằng

Việc điều chỉnh giá điện là một vấn đề quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và việc điều hành kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, chính sách giá điện hiện tại còn nhiều bất hợp lý về cơ cấu phát điện và chưa đảm bảo tính minh bạch. Đây là nhận định của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi xem xét chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021".

Cơ cấu phát điện và tiến độ hình thành thị trường điện triển khai chậm

Theo Đoàn giám sát, tiến độ hình thành thị trường điện triển khai còn chậm so với mục tiêu đề ra. Vận hành thị trường điện cũng gặp khó khăn và vướng mắc, đặc biệt là trong việc chuyển giao, tiếp nhận công trình điện từ tư nhân sang Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN). Việc này còn vướng mắc trong việc thực hiện xác lập quyền sở hữu nhà nước và chuyển giao, tiếp nhận tài sản.

Chính sách giá điện chưa đảm bảo tính minh bạch và công bằng

Đoàn giám sát cũng chỉ ra rằng chính sách giá điện còn nhiều bất hợp lý về cơ cấu phát điện và chưa đảm bảo tính minh bạch. Việc điều chỉnh giá điện chưa bù đắp được chi phí đầu vào và đảm bảo lợi nhuận hợp lý của doanh nghiệp. Công thức tính toán và xác định biến động của các thông số đầu vào cơ bản lên giá điện cũng chưa được hoàn thiện.

Cơ cấu biểu giá bán lẻ chưa phù hợp với thực tế tiêu thụ điện của các nhóm khách hàng và chưa có lộ trình cụ thể để áp dụng giá điện hai thành phần. Giá truyền tải điện quá thấp, không thu hút được nhà đầu tư làm dự án lưới điện. Còn duy trì bù chéo, giá điện sinh hoạt của người dân chi trả còn cao hơn mức giá cho nhóm khách hàng là hộ sản xuất, kinh doanh, chưa phù hợp với mục tiêu khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các ngành, lĩnh vực sản xuất thâm dụng điện.

Đề nghị rút ngắn thời gian giữa các lần điều chỉnh giá điện và tăng cường tính minh bạch

Để cải thiện chính sách giá điện, Đoàn giám sát đề nghị rút ngắn thời gian giữa các lần điều chỉnh giá điện. Điều này sẽ giúp điều chỉnh kịp thời giá bán lẻ điện theo biến động thực tế của thông số đầu vào, giá nguyên nhiên liệu, tỷ giá và thị trường điện. Điều này sẽ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội, đồng thời bù đắp được chi phí và lợi nhuận hợp lý để bảo toàn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, cần tăng cường tính minh bạch và công bằng trong điều hành giá bán lẻ điện. Đoàn giám sát kiến nghị điều hành giá bán lẻ điện linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường. Cần có cơ chế tách bạch chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động công ích, chi phí xã hội và chi phí quản trị doanh nghiệp hiệu quả đối với giá bán điện.

Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế giá truyền tải điện để đảm bảo thu hút đầu tư vào lưới điện truyền tải và theo từng khu vực địa lý. Cần hoàn thiện khung chính sách, pháp luật về phát triển điện lực và phát triển năng lượng tái tạo. Đặc biệt, cần ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà cho khu vực miền Bắc để hạn chế tình trạng thiếu điện ngay trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Tổng kết

Chính sách giá điện cần được cải thiện tính minh bạch và công bằng. Đề nghị rút ngắn thời gian giữa các lần điều chỉnh giá điện và tăng cường tính minh bạch trong điều hành giá bán lẻ điện. Cần hoàn thiện cơ chế giá truyền tải điện và khung chính sách, pháp luật về phát triển điện lực và năng lượng tái tạo.

[question] Chính sách giá điện hiện tại có đảm bảo tính minh bạch không?,Các doanh nghiệp năng lượng Nhà nước đóng vai trò gì trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia?