Chính sách kinh tế mới 2024: Giảm thuế VAT, áp thuế tối thiểu toàn cầu và quy định về phát hành trái phiếu

Chính sách kinh tế mới của Việt Nam từ tháng 1/2024 bao gồm giảm thuế VAT cho một số hàng hóa, áp thuế tối thiểu toàn cầu và quy định về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ. Điều này nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm chi phí, tăng lợi nhuận và thu hút đầu tư.

Chính sách kinh tế mới của Việt Nam từ tháng 1/2024 đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Các biện pháp chủ yếu bao gồm giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho một số hàng hóa, áp thuế tối thiểu toàn cầu và quy định về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ. Những biện pháp này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế phục hồi và thu hút đầu tư.

Giảm thuế VAT 2% cho một số hàng hóa

Từ ngày 1/1 đến giữa năm 2024, một số hàng hóa, dịch vụ sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2%. Tuy nhiên, các nhóm hàng như chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản sẽ không được hưởng ưu đãi này. Giảm thuế VAT sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận và thúc đẩy kích cầu tiêu dùng.

Áp thuế tối thiểu toàn cầu

Từ ngày 1/1, Việt Nam chính thức áp thuế tối thiểu toàn cầu. Điều này nhằm ngăn chặn các tập đoàn đa quốc gia chuyển lợi nhuận sang các nước có thuế suất thấp để tránh thuế. Các doanh nghiệp đa quốc gia có tổng doanh thu hợp nhất từ 750 triệu euro trở lên trong 2 năm liên tiếp sẽ phải nộp thuế tối thiểu toàn cầu là 15% tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc áp thuế này có thể ảnh hưởng đến lợi ích của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong thời gian hưởng ưu đãi thuế.

Quy định về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ

Từ ngày 15/1, Việt Nam áp dụng quy định mới về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ. Phát hành riêng lẻ là phương thức bán trực tiếp trái phiếu Chính phủ cho từng đối tượng mua hoặc lựa chọn ngân hàng thương mại làm đại lý phân phối và thanh toán trái phiếu. Quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hành và giao dịch trái phiếu Chính phủ trên thị trường chứng khoán.

Cần đánh giá tổng thể chính sách ưu đãi thuế

Tuy chính sách giảm thuế VAT và áp thuế tối thiểu toàn cầu đã được áp dụng, tuy nhiên, Chính phủ cần đánh giá tổng thể các chính sách ưu đãi thuế hiện nay và sớm sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) để điều chỉnh hệ thống thuế suất và ưu đãi thuế. Điều này nhằm tăng tính minh bạch và hiệu quả trong việc thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Việc thực hiện chính sách kinh tế mới từ tháng 1/2024 sẽ có tác động tích cực đến nền kinh tế Việt Nam. Giảm thuế VAT giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận và thúc đẩy kích cầu tiêu dùng. Áp thuế tối thiểu toàn cầu nhằm ngăn chặn việc chuyển lợi nhuận sang các nước có thuế suất thấp. Quy định về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hành và giao dịch trái phiếu trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, cần đánh giá tổng thể các chính sách ưu đãi thuế hiện nay và sớm sửa đổi Luật TNDN để tăng tính minh bạch và hiệu quả trong việc thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Từ khi nào Chính phủ Việt Nam áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu cho các doanh nghiệp đa quốc gia?,Các ngành nào không được hưởng ưu đãi giảm thuế VAT 2% từ tháng 1/2024?