Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất tại Hà Nội: Động lực phát triển kinh tế-xã hội

Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất mới của Hà Nội nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho các địa phương.

Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất tại Hà Nội đã được áp dụng từ 8 năm trước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp.

Mục tiêu của chính sách này là khuyến khích xã hội hóa trong các lĩnh vực này.

Gần đây, Hà Nội đã ban hành Quyết định miễn, giảm tiền thuê đất mới, có hiệu lực từ tháng 9 này. Chính sách mới nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và thu hút thêm nguồn vốn, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho các địa phương.

Một ví dụ cụ thể là trường mầm non Sao Việt ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Trường này được miễn giảm 100% tiền thuê đất theo quyết định mới ban hành. Số tiền được miễn giảm khoảng 2 tỷ đồng. Chị Nguyễn Tâm An, Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Việt, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi biết được chính sách miễn, giảm tiền thuê đất. Chúng tôi sẽ sử dụng nguồn lực này để đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất để phục vụ cho các con ở năm học tiếp theo."

Từ năm 2015 đến nay, Hà Nội đã miễn giảm tổng cộng hơn 5.200 tỷ đồng tiền thuê đất cho 131 doanh nghiệp. Điều này đã tạo ra động lực lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố.

Ngoài trường Sao Việt, Sơn Tây còn có 2 doanh nghiệp xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường được hưởng lợi từ chính sách miễn giảm tiền thuê đất. Ông Nguyễn Viết Đạt, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây, cho biết: "Ngay khi có văn bản chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, chúng tôi đã họp với cơ quan thuế và các ngành liên quan để rà soát và sau đó mời các doanh nghiệp lên để tiến hành miễn, giảm tiền thuê đất."

Theo quyết định mới, các doanh nghiệp xã hội hóa trong lĩnh vực bệnh viện, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp sẽ chỉ còn được hưởng ưu đãi tại các huyện, thị vùng ven. Điều này nhằm phù hợp với định hướng phát triển Thủ đô trong tương lai, không mở rộng hoặc xây mới bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học và dạy nghề ở khu vực nội thành.

Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất tại Hà Nội đang tạo ra động lực lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đồng thời khuyến khích thu hút nguồn vốn xã hội hóa, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Ông Đỗ Hùng Vương, Trưởng phòng Quản lý Giá, Sở Tài chính TP Hà Nội, nhận định: "Trong bối cảnh hiện nay, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất tạo động lực rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố."

[question] Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất mới của Hà Nội nhằm mục đích gì?,Vùng địa phương nào ở Hà Nội được giảm 100% tiền thuê đất?