"Chính sách mới: Tăng chi hơn 4.000 tỷ đồng để hỗ trợ hưu trí, thai sản..."

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp hưu trí, giảm tuổi nhận trợ cấp và thêm chế độ thai sản. Tổng chi dự kiến là hơn 4.000 tỷ đồng mỗi năm từ ngân sách nhà nước.

Chính sách mới: Tăng chi hơn 4.000 tỷ đồng để hỗ trợ hưu trí, thai sản...

Bổ sung chế độ trợ cấp hưu trí

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) trình Quốc hội. Đề xuất bổ sung một số chế độ và quyền lợi cho người cao tuổi và người lao động, dự kiến sẽ tạo ra các khoản chi mới từ ngân sách nhà nước. Cơ quan chủ trì soạn thảo dự luật đã đưa ra một số đánh giá sơ bộ về tác động của quy định mới lên ngân sách nhà nước.

Đầu tiên là bổ sung chế độ trợ cấp hưu trí xã hội, giảm tuổi nhận trợ cấp từ 80 tuổi xuống còn 75 tuổi.

Đây là chuyển đổi từ chế độ trợ cấp người cao tuổi hiện hành. Mức chi theo từng thời kỳ sẽ do ngân sách nhà nước đảm bảo. Bộ LĐ-TB&XH cho biết, khi giảm tuổi như trên, sẽ có khoảng 800.000 người được hưởng trợ cấp này vào năm 2025 (từ 75 - 79 tuổi), và tăng lên khoảng 900.000 người vào năm 2030.

Hiện tại, người 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp hằng tháng được ngân sách trợ cấp 360.000 đồng/người/tháng (trợ cấp người cao tuổi). Nếu giảm tuổi nhận chế độ này từ 75 tuổi trở lên, vẫn mức trợ cấp hiện hành. Trong năm 2025 (dự kiến luật có hiệu lực), tổng chi ngân sách cho chế độ này khoảng 3.600 tỷ đồng (cả tiền đóng bảo hiểm y tế); cả giai đoạn 2025 - 2030 khoảng 21.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, đề xuất tăng mức trợ cấp lên 500.000 đồng/người/tháng (theo đề xuất trong dự luật).

Tổng chi ngân sách nhà nước cho thực hiện năm 2025 khoảng 5.000 tỷ đồng; cả giai đoạn 2025 - 2030 khoảng 30.000 tỷ đồng.

Bổ sung chế độ thai sản vào BHXH tự nguyện

Dự thảo Luật BHXH sửa đổi cũng đề xuất bổ sung chế độ thai sản cho người tham gia BHXH tự nguyện, mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/con mới sinh, do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Dự kiến, năm 2025 sẽ có gần 81.000 trẻ em mới sinh được hưởng chính sách này, tới năm 2030 khoảng 138.000 em. Dự chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho chế độ này khoảng 162 tỷ đồng; cả giai đoạn 2025 - 2030 hơn 1.200 tỷ đồng.

Thêm chế độ cho cán bộ xã, thôn

Dự thảo Luật BHXH sửa đổi cũng bổ sung chế độ ốm đau, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã/phường/thị trấn. Nhóm này mới tham gia BHXH bắt buộc với chế độ hưu trí và tử tuất. Thêm chế độ này cần tăng mức đóng, vì nhóm này do nhà nước trả lương, nên ngân sách phải chi thêm tiền đóng.

Hiện tại, cả nước có khoảng 88.000 người thuộc nhóm trên. Thêm chế độ ốm đau, thai sản sẽ phải đóng thêm 3% trên cơ sở tiền lương tháng (hiện tính bằng lương cơ sở). Ngân sách nhà nước phải đóng bổ sung thêm hơn 62 tỷ đồng/năm nếu bổ sung chế độ trên.

Bổ sung người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tham gia BHXH bắt buộc. Nhóm này cũng do ngân sách nhà nước đảm bảo, nên khi bổ sung chế độ BHXH, ngân sách phải chi tiền đóng.

Các chức danh không chuyên trách cấp thôn gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn (tổ trưởng dân phố), trưởng ban công tác Mặt trận. Hiện tại, cả nước có khoảng 270 nghìn người thuộc nhóm này, trong đó khoảng 70% đã trong tuổi nghỉ hưu nên không phải đóng BHXH. Ngân sách chỉ phải đóng BHXH bắt buộc cho 30% cán bộ thôn còn lại trong tuổi lao động. Với mức đóng tính theo lương cơ sở, tổng chi ngân sách để thực hiện đóng BHXH cho cán bộ thôn khoảng 332 tỷ đồng/năm.

Tổng kết

Với ba nhóm chính sách bổ sung kể trên, tổng chi bình quân thực hiện chính sách này khoảng 4.000 - 4.600 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, một số khoản chi từ ngân sách thực hiện các chế độ an sinh đang giảm, có thể dùng để bù đắp cho các khoản chi mới kể trên. Do đó, nhìn chung, ngân sách vẫn giảm chi.

Cụ thể, mỗi năm ngân sách giảm chi khoảng 2.000 tỷ đồng từ nhóm nghỉ hưu trước năm 1995 (nhóm do ngân sách đảm bảo), do số người nhận trợ cấp giảm mỗi năm khoảng 34.000 người. Bên cạnh đó, ngân sách còn giảm chi tiền đóng BHXH nhờ t

[question] Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đề xuất những chế độ và quyền lợi nào?,Tổng số chi bình quân thực hiện các chính sách bổ sung là bao nhiêu?