Chính sách thuế mới: Việt Nam chuẩn bị thuế tối thiểu toàn cầu để thu hút đầu tư

Việt Nam dự kiến áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu để tạo môi trường đầu tư thuận lợi và giữ chân các doanh nghiệp nước ngoài. Khoảng 122 tập đoàn FDI sẽ phải nộp tổng cộng 14.600 tỷ đồng/năm.

Chính sách thuế mới: Việt Nam chuẩn bị thuế tối thiểu toàn cầu để thu hút đầu tư

Sáng 10/11, Bộ Tài Chính đã trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, thuế tối thiểu toàn cầu không bắt buộc các quốc gia phải áp dụng, nhưng nếu Việt Nam không áp dụng, sẽ phải chấp nhận việc các quốc gia khác áp dụng thuế này đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu là bước đi cần thiết để Việt Nam vừa chủ động giành quyền đánh thuế, vừa tạo môi trường đầu tư thuận lợi để giữ chân và thu hút dòng đầu tư nước ngoài. Hiện có khoảng 122 tập đoàn FDI tại Việt Nam thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết, với tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp bổ sung là 14.600 tỷ đồng/năm.

Việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đã được hơn 100 quốc gia trên thế giới tham gia và nhiều nước đã nội luật hoá để áp dụng từ năm 2024. Việc Việt Nam sớm ban hành Nghị quyết này sẽ thể hiện quyết tâm của đất nước trong việc thực hiện thuế này từ 1/1/2024, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư về môi trường pháp lý tại Việt Nam.

Tuy nhiên, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu cũng đòi hỏi sự cân nhắc và điều chỉnh chính sách thuế hiện hành. Ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, cho rằng cần xem xét lại hiệu quả của hệ thống ưu đãi thuế hiện tại và đề xuất các biện pháp ưu đãi dựa trên chi phí thay vì lợi nhuận. Điều này giúp đảm bảo tác động tích cực đối với môi trường đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư mới.

Ngoài ra, việc ban hành Nghị quyết sớm cũng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trong việc thu thuế. Việc các nước xuất khẩu đầu tư áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024 có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Do đó, việc ban hành một văn bản pháp luật sẽ tạo cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp này để kê khai thuế tại Việt Nam thay vì nộp tại nước mẹ.

Trong tờ trình, Chính phủ cũng nhất trí với quan điểm tiếp tục "giữ nguyên các chính sách ưu đãi hiện hành áp dụng cho các doanh nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng của thuế tối thiểu toàn cầu". Tuy nhiên, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách cho rằng đây chỉ là cách xử lý tạm thời, trước khi tiến hành sửa Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp một cách tổng thể.

Việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu là một bước quan trọng để Việt Nam tạo môi trường đầu tư thuận lợi và thu hút dòng vốn nước ngoài. Tuy nhiên, việc điều chỉnh chính sách thuế hiện hành và đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp cũng là một yếu tố quan trọng trong quá trình thực hiện thuế này. Việc ban hành Nghị quyết sớm cũng thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện thuế từ năm 2024, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư về môi trường pháp lý tại Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quyết định nào sẽ có hiệu lực từ năm 2024 và áp dụng cho đến khi được thay thế bởi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp?,Tại sao việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu cần được đánh giá lại hiệu quả của hệ thống ưu đãi thuế hiện hành?