Chính sách tra soát và bồi hoàn tại Infina

Trong suốt quá trình hợp tác đầu tư, kinh doanh cũng như thực hiện các tính năng trên nền tảng Infina cho Khách Hàng, Công Ty đề nghị tất cả các Khách Hàng phải đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan đến phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các giao dịch gian lận khác; đồng thời đảm bảo tuân thủ các chính sách tra soát, thu hồi hoặc bồi hoàn theo quy định của Infina tại từng thời điểm ("Chính sách tra soát và bồi hoàn")

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA

 1. Bên thứ ba: Bao gồm Ngân Hàng và các đối tác liên kết, hợp tác với Infina để cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng Infina cho Khách Hàng.
  1. Công Ty” và/hoặc “Infina” được hiểu là Công Ty Cổ Phần Real Stake Fintech – một Công Ty được thành lập, hoạt động theo pháp luật Việt Nam và một bên phát triển, sở hữu nền tảng để hợp tác cùng Khách Hàng theo thỏa thuận giữa các Bên.
  2. Gian lận” là hành vi lừa dối có chủ đích để bảo đảm lợi ích không công bằng hoặc bất hợp pháp, hoặc tước đi quyền hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác hoặc vi phạm các chính sách, quy định của Infina hoặc các quy định của pháp luật ở từng thời điểm.
  3. Giao dịch: là các hoạt động của Khách Hàng để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng Infina, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động nạp tiền, rút tiền, chuyển tiền, đăng ký gói đầu tư, chuyển gói đầu tư.
  4. Giao dịch gian lận, giả mạo: là giao dịch theo yêu cầu của Ngân hàng, bên thứ ba khác liên kết, hợp tác với Infina để cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên Nền tảng Infina cho Khách Hàng theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các bên xác định là gian lận, giả mạo và yêu cầu Infina hỗ trợ thu hộ các khoản tiền liên quan đến giao dịch; các giao dịch Khách Hàng vi phạm chính sách, quy định của Infina để được hưởng lợi không chính đáng; các giao dịch Khách Hàng cung cấp thông tin giả mạo, không chính xác, không trung thực và các giao dịch được Infina phát hiện và xác định là gian lận, giả mạo tại từng thời điểm
  5. Giao dịch nhầm lẫn, sai sót: Là giao dịch có nhầm lẫn, sai sót về thông tin và/hoặc giá trị khoản đầu tư, khoản thanh toán mà Khách Hàng được hưởng lợi không chính đáng do sự cố kỹ thuật, lỗi hệ thống và/hoặc nhân viên, người phụ trách của Infina.
  6. Giao dịch theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền: là các giao dịch được xử lý dựa trên công văn yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền.
  7. Hợp đồng hợp tác kinh doanh: là hợp đồng Hợp tác kinh doanh giữa Khách Hàng và Infina để thỏa thuận về phương thức hợp tác kinh doanh thông qua nền tảng Infina, được ký kết bằng hình thức hợp đồng điện tử hoặc hình thức tương tự khác do Infina quy định ở từng thời điểm.
  8. Khách Hàng: là các cá nhân và là bên hợp tác, đăng ký sử dụng dịch vụ của Infina thông qua nền tảng của Infina và tuân thủ đầy đủ các quy định tại Hợp Đồng, thỏa thuận và tuân thủ các quy định, chính sách của Infina ở từng thời điểm.
  9. Khủng bố” là một hoặc một số hoặc tất cả hành vi sau đây của tổ chức, cá nhân nhằm chống chính quyền nhân dân, ép buộc chính quyền nhân dân, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc gây ra tình trạng hoảng loạn trong công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn:
 2. Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể hoặc đe dọa xâm phạm tính mạng, uy hiếp tinh thần của người khác;
 3. Chiếm giữ, làm hư hại, phá hủy hoặc đe dọa phá hủy tài sản; tấn công, xâm hại, cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
 4. Hướng dẫn chế tạo, sản xuất, sử dụng hoặc chế tạo, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, chất phóng xạ, chất độc, chất cháy và các công cụ, phương tiện khác nhằm phục vụ cho việc thực hiện hành vi quy định tại điều này.
 5. Tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục, cưỡng bức, thuê mướn hoặc tạo điều kiện, giúp sức cho việc thực hiện hành vi quy định tại điều này.
 6. Thành lập, tham gia tổ chức, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện đối tượng nhằm thực hiện hành vi quy định tại điều này;
 7. Các hành vi khác được coi là khủng bố theo quy định của điều ước quốc tế về phòng, chống khủng bố mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
  1. Phong tỏa Tài khoản đầu tư: là việc Infina được quyền chủ động toàn phần thiết lập trạng thái ngừng mọi giao dịch với Tài khoản đầu tư mà không cần sự chấp thuận của các bên có liên quan.
  2. Nền tảng Infina có nghĩa là một nền tảng công nghệ do Công Ty phát triển và quản lý để Khách Hàng tiến hành các giao dịch liên quan đến các Sản Phẩm Tài Chính, trong phạm vi được phép, bao gồm cả ứng dụng di động và trang mạng do Công Ty cung cấp.
  3. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hoá nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:
 8. Hành vi vi phạm được quy định tại Bộ luật dân sự và các pháp luật có liên quan;
 9. Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hoá nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có;
 10. Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hoá nguồn gốc tài sản.
  1. Tài khoản đầu tư: Là tài khoản Khách Hàng đăng ký để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng Infina và được Infina phê duyệt để thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các bên.
  2. Tài trợ khủng bố: là hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố
  3. Tiền đầu tư: Được hiểu là tiền do Khách Hàng chuyển cho Infina để thực hiện đầu tư theo Hợp đồng hợp tác.

ĐIỀU 2: CHÍNH SÁCH CHUNG

 • Trong quá trình hợp tác kinh doanh và sử dụng nền tảng Infina, Khách Hàng đồng ý cam kết:
 • Tuân thủ các quy định pháp luật, quy định tại Chính sách tra soát và thu hồi này, bao gồm các quy định liên quan về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hành vi gian lận khác. Khách Hàng hiểu rằng những hành vi vi phạm cam kết này có thể dẫn đến các vi phạm hành chính, hình sự theo quy định pháp luật. Trong trường hợp này, Khách Hàng có nghĩa vụ đơn phương chịu trách nhiệm cho hành vi vi phạm của mình và loại bỏ cho Infina mọi trách nhiệm liên đới;
 • Cam kết các thông tin, tài sản, giao dịch Khách Hàng/ Khách Hàng cung cấp, xác lập với Công Ty/ Đối tác thông qua nền tảng Infina là chính xác, đầy đủ và không nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận khác;
 • Không được phép thực hiện tặng quà, biếu quà, liên hệ, trao đổi, hứa hẹn trực tiếp với nhân viên của Infina hoặc bên thứ ba có mối quan hệ hợp tác với Infina để mưu cầu lợi ích cá nhân hoặc nhằm bất kỳ hành vi gian lận nào ảnh hưởng đến lợi ích của Công Ty;
 • Nghiêm cấm hành vi lan truyền thông tin về các trường hợp gian lận, lừa đảo, cung cấp thông tin sai lệch nhằm đánh lạc hướng quá trình điều tra giao dịch đáng ngờ hoặc nhằm mục đích gây hoang mang cho Đối tác, nhân viên của Công Ty;
 • Nghiêm cấm hành vi gây khó dễ cho Cơ quan điều tra, đơn vị chuyên môn tại Infina liên quan đến việc tra soát giao dịch đáng ngờ nhằm cung cấp thông tin sai lệch hoặc không cung cấp thông tin, báo cáo về hành vi gian lận;
 • Chấp hành nghiêm túc các quy định, thể lệ, chính sách của Infina liên quan đến các chương trình ưu đãi, khuyến mại, sự kiện. Cam kết không trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba thực hiện các hành vi gian lận để nhận các ưu đãi từ Infina một cách không chính đáng;
 • Cam kết không liên lạc, có mối quan hệ hợp tác, không tạo điều kiện cho các đối tượng bị cấm, hạn chế giao dịch hoặc đang bị điều tra tại các cơ quan có thẩm quyền lợi dụng nền tảng Infina để thực hiện các hành vi vi phạm Chính sách này và các quy định khác có liên quan.
 • Để đảm bảo quản lý thông tin dữ liệu Tài khoản đầu tư chính xác, an toàn và thống nhất, mỗi Khách Hàng chỉ được mở một Tài khoản đầu tư duy nhất trên Nền tảng Infina.
 • Cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách của Infina, các quy định của pháp luật có liên quan ở từng thời điểm.
 • Theo quy định của Chính sách tra soát và thu hồi này, nếu có bất kỳ hành vi không tuân thủ nào của Khách Hàng, Infina theo đó sẽ thực hiện một hoặc toàn bộ các chính sách sau đây với Khách Hàng:
 • Không mở tài khoản hoặc hợp tác, thực hiện giao dịch với Khách Hàng không đáp ứng các điều kiện do Infina đưa ra về độ tuổi, quốc tịch và các điều kiện khác được Infina công bố công khai ở từng thời điểm.
 • Không mở tài khoản hoặc hợp tác, thực hiện giao dịch đối với Khách Hàng/ các bên liên quan là cá nhân thuộc đối tượng trong các danh sách cấm, hạn chế hoặc có những người thuộc diện bị nghi ngờ theo quy định của Infina hoặc các quy định của pháp luật có liên quan.
 • Không mở tài khoản hoặc hợp tác, thực hiện giao dịch với Khách Hàng không cung cấp thông tin định danh hoặc thông tin định danh không có thực hoặc những Khách Hàng mà Infina có căn cứ tin rằng đang trong thời gian điều tra xem xét, chờ ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền để xử lý.
 • Không mở tài khoản hoặc hợp tác, thực hiện giao dịch với Khách Hàng vi phạm một hoặc bất kỳ các chính sách, điều khoản, điều kiện, các quy định khác hoặc không đáp ứng một hoặc bất kỳ các quy định, chính sách nào của Infina ở từng thời điểm.
 • Trong trường hợp bị từ chối hợp tác, thực hiện giao dịch theo quy định trên, Khách Hàng có quyền cung cấp các bằng chứng chứng minh không thuộc đối tượng bị cấm/hạn chế mở tài khoản trên nền tảng Infina. Căn cứ theo các chứng cứ Khách Hàng cung cấp, Infina có quyền đồng ý hoặc từ chối thiết lập mối quan hệ hợp tác, kinh doanh với Khách Hàng. Trong trường hợp được Infina chấp nhận thiết lập mối quan hệ, Khách Hàng đồng ý chịu sự giám sát, kiểm soát, kiểm tra định kỳ hoặc thường xuyên theo yêu cầu của Infina cho đến khi có bằng chứng chứng minh Khách Hàng không thuộc đối tượng bị nghi ngờ theo quy định của Infina.
 • Để đảm bảo cho sự tín nhiệm giữa Infina và Khách Hàng, Khách Hàng đồng ý sẽ hoàn thành thủ tục định danh của mình một hoặc nhiều lần theo thông báo của Infina và cam kết cung cấp thông tin chính xác, có hiệu lực tại thời điểm định danh. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận sẽ phải chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật

ĐIỀU 3: GIAO DỊCH GIAN LẬN, GIẢ MẠO

 • Để thuận tiện cho việc tra soát giao dịch, tra soát thông tin Khách Hàng của Công Ty, những giao dịch có dấu hiệu sau được cho là giao dịch gian lận, giả mạo và Công Ty có quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp, tạm thời với Khách Hàng và Tài khoản đầu tư:
 • Các dấu hiệu gian lận, giả mạo được hiểu là:
 • Khách Hàng cung cấp thông tin nhận biết Khách Hàng không chính xác, không đầy đủ, không nhất quán;
 • Không thể xác định được Khách Hàng theo thông tin Khách Hàng cung cấp hoặc giao dịch liên quan đến một bên không xác định được danh tính;
 • Số điện thoại, email cá nhân do Khách Hàng cung cấp không thể liên lạc được hoặc không có số/ email này sau khi mở tài khoản hoặc thực hiện giao dịch;
 • Các giao dịch được thực hiện theo lệnh hoặc theo uỷ quyền của cá nhân bị cấm, bị hạn chế giao dịch, sử dụng nền tảng Infina hoặc đối tượng thuộc danh sách do nhà nước ban hành;
 • Các giao dịch mà qua thông tin nhận biết Khách Hàng hoặc qua xem xét về cơ sở kinh tế và pháp lý của giao dịch có thể xác định được mối liên hệ giữa các bên tham gia giao dịch với các hoạt động phạm tội hoặc có liên quan tới tổ chức, cá nhân có trong danh sách đen hoặc cảnh báo do cơ quan nhà nước ban hành;
 • Khách Hàng thường xuyên yêu cầu cung cấp lại mật khẩu hoặc yêu cầu thay đổi email, số điện thoại, thông tin tài khoản Ngân hàng, thông tin cá nhân đã định danh.
 • Có sự thay đổi đột biến trong giá trị giao dịch trên Tài khoản Khách Hàng; tiền gửi vào và rút ra nhanh khỏi Tài khoản Khách Hàng; tổng giá trị giao dịch lớn tăng đột biến.
 • Một Khách Hàng mở nhiều tài khoản tại Công Ty;
 • Tài khoản của Khách Hàng không giao dịch trong thời gian dài (từ 6 tháng trở lên) và giao dịch trở lại; Tài khoản của Khách Hàng không giao dịch đột nhiên nhận được một khoản tiền hoặc chuyển tiền có giá trị lớn;
 • Chuyển tiền từ tài khoản nước ngoài vào Tài khoản Khách Hàng;
 • Khách Hàng thường xuyên chuyển tiền sai, trùng vào Tài khoản Khách Hàng dẫn đến việc Infina phải đối soát thủ công;
 • Khách Hàng chỉ định đầu tư bất thường vào nhiều loại sản phẩm tài chính trong khoảng thời gian ngắn hoặc sẵn sàng đầu tư vào các danh mục sản phẩm không có lợi.
 • Các trường hợp khác do Infina ban hành, các dấu hiệu khác tùy từng thời điểm do Infina phát hiện, các bên có liên quan phát hiện hoặc pháp luật có quy định.

ĐIỀU 4. PHONG TỎA TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ

Tùy trường hợp, Infina sẽ xem xét khóa Tài khoản đầu tư của Khách Hàng hoặc không. Việc khóa tài khoản đầu tư sẽ thực hiện theo các quy định như sau:
 • Infina có quyền phong tỏa nhằm tạm dừng giao dịch một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư trong Tài khoản đầu tư của Khách Hàng bao gồm nhưng không giới hạn khi có một trong các trường hợp sau:
 • Quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Xác định hoặc nghi ngờ có giao dịch gian lận, giả mạo.
 • Khi Infina phát hiện có mâu thuẫn, nhầm lẫn, sai sót, chưa rõ ràng trong việc thực hiện các giao dịch;
 • Khi Infina phát hiện có dấu hiệu phức tạp, bất thường, gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư;
 • Khi phát sinh tranh chấp liên quan đến các giao dịch trên hệ thống Infina.
  • Tài khoản đầu tư bị phong tỏa được bảo toàn và kiểm soát chặt chẽ theo nội dung phong tỏa. Trường hợp bị phong tỏa một phần thì phần không bị phong tỏa vẫn được giao dịch và phát sinh lãi.
  • Infina chấm dứt phong tỏa Tài khoản đầu tư khi có một trong các điều kiện sau:
 • Kết thúc thời hạn phong tỏa;
 • Có văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về việc chấm dứt phong tỏa tài khoản;
 • Infina đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn, mâu thuẫn hay các nguyên nhân khác dẫn đến việc phong tỏa;
 • Sau khi xác minh giao dịch được thực hiện phù hợp, không thuộc trường hợp gian lận, vi phạm pháp luật;
 • Tranh chấp liên quan đến các giao dịch đã được giải quyết.

ĐIỀU 5: TẠM KHÓA TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ

Để đảm bảo an toàn cho Khách Hàng, Infina sẽ tạm khóa chức năng đăng nhập Tài khoản đầu tư của Khách Hàng trong các trường hợp:
 • Sau 5 lần đăng nhập Tài khoản đầu tư không thành công liên tiếp. Trong trường hợp này, thời gian tạm khóa là 2 giờ kể từ sau lần đăng nhập không thành công thứ 5 và Khách Hàng có thể đăng nhập lại bình thường sau khi hết thời gian tạm khóa.
 • Khi Infina nhận được thông báo trực tiếp thông qua số Hotline của Bộ phận Hỗ trợ Khách Hàng của Infina hoặc bằng văn bản của Khách Hàng về việc thiết bị xác thực bị thất lạc, hoặc lộ thông tin đăng nhập, mật khẩu giao dịch của Khách Hàng. Trong trường hợp này, chức năng đăng nhập Tài khoản đầu tư của Khách Hàng bị tạm khóa cho đến khi Infina nhận được yêu cầu mở lại chức năng đăng nhập Tài khoản đầu tư từ Khách Hàng và Khách Hàng hoàn thành quy trình xác minh danh tính theo quy định của Infina.
 • Vì lý do bất kì mà Infina cho là phù hợp để giảm thiểu mọi rủi ro có thể xảy ra.
 • Việc tạm khóa Tài khoản đầu tư được chấm dứt khi các điều kiện phát sinh việc tạm khóa chấm dứt.

ĐIỀU 6: KHÓA TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ

 • Khóa tài khoản đầu tư là việc Infina đóng hồ sơ đăng ký mở tài khoản đầu tư và chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Sau khi đóng tài khoản đầu tư, Khách Hàng muốn tiếp tục đầu tư các sản phẩm trên nền tảng Infina phải thực hiện thủ tục đăng ký lại từ đầu. Để tránh hiểu nhầm, Infina có quyền từ chối mở lại tài khoản đầu tư trong trường hợp Khách Hàng đã bị đóng tài khoản đầu tư do có giao dịch gian lận, giả mạo, vi phạm quy định pháp luật hoặc vi phạm các quy định, chính sách của Infina.
  • Infina được quyền khóa Tài khoản đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn khi có một trong các trường hợp sau:
 • Theo yêu cầu của Khách Hàng, trừ trường hợp thuộc phạm vi quyền từ chối của Infina;
 • Khách Hàng vi phạm pháp luật hoặc vi phạm bất kỳ điều nào trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện và chính sách của Infina;
 • Khách Hàng là cá nhân bị chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
 • Tổ chức có Tài khoản đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;
 • Trường hợp có giao dịch gian lận, giả mạo hoặc giao dịch theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền mà Infina xem xét, quyết định buộc phải khóa tài khoản.
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
  • Xử lý số tiền đầu tư trong trường hợp khóa Tài khoản đầu tư:
Các khoản tiền đầu tư và lãi từ khoản đầu tư được xử lý như sau:
 • Chi trả theo yêu cầu của Khách Hàng, người giám hộ, người đại diện hợp pháp của Khách Hàng là người chưa đủ 15 tuổi, người từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi không có tài sản riêng, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự) hoặc người được thừa kế, đại diện thừa kế trong trường hợp Khách Hàng là cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, mất tích.
  • Chi trả theo quyết định của tòa án.
  • Infina xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp người thụ hưởng hợp pháp số tiền từ Tài khoản đầu tư đã được thông báo mà không đến nhận hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản với Khách Hàng, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
  • Đối với trường hợp khóa tài khoản do giao dịch gian lận, giả mạo hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền toàn bộ số tiền đầu tư và lãi phát sinh (nếu có) từ giao dịch được thu hồi và chuyển cho bên thứ ba và Cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật. Infina không có nghĩa vụ phải chi trả khoản tiền này cho Khách Hàng và/hoặc người thụ hưởng hợp pháp.
Số tiền đầu tư và lãi phát sinh (nếu có) được chi trả sau khi trừ đi các khoản phí khác theo quy định của Infina và căn cứ trên cơ sở đáp ứng các điều kiện liên quan đến việc tiếp nhận.

ĐIỀU 7: ĐÒI BỒI HOÀN

 • Infina có quyền từ chối thanh toán hoặc yêu cầu thu hồi một phần hoặc toàn bộ giá trị Giao dịch gian lận hoặc giả mạo mà Khách Hàng đã thực hiện. Theo đó, Khách Hàng phải nhanh chóng thực hiện hoàn trả/thanh toán cho Infina trong các trường hợp sau:
 • Giao dịch gian lận, giả mạo từ Khách Hàng do Infina tra soát.
 • Nhầm lẫn, sai sót trong quá trình chuyển, rút tiền đầu tư và/hoặc các giao dịch trên nền tảng Infina.
 • Giao dịch bị bên thứ ba yêu cầu tra soát và xác định giao dịch đó là gian lận, giả mạo.
 • Giao dịch bị báo có trùng lặp, báo có nhầm do lỗi, sai sót trong quá trình vận hành.
 • Sai lệch phát sinh do lỗi kỹ thuật trong quá trình thực hiện vận hành và phát triển.
 • Khách Hàng có hành vi không trung thực, sử dụng hồ sơ, tài liệu, thông tin giả mạo, không chính xác khi tham gia đầu tư hoặc để tham gia vào các chương trình, chính sách khuyến mãi của Infina
 • Khách Hàng không tuân thủ các điều khoản, điều kiện trong quá trình hợp tác với Infina.
 • Khách Hàng có hành vi cố ý gian lận, giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản, tiền đầu tư hoặc hưởng lợi bất chính từ Infina và các Khách Hàng, đối tác của Infina
 • Các vi phạm pháp luật hoặc chính sách của Infina tại từng thời điểm.
 • Khi Infina có cơ sở để nghi ngờ đã xảy ra một trong các trường hợp tại Khoản 7.1 Điều 7 nêu trên, Infina có quyền nhưng không giới hạn đối với các hoạt động sau:
  • Thực hiện các quy trình nêu tại Điều 8;
  • Yêu cầu đối soát và thực hiện thu hồi/hoàn trả số tiền giao dịch giả mạo, gian lận; và
  • Chủ động đối soát và cấn trừ trực tiếp vào tiền đầu từ/góp vốn của Khách Hàng trong thời hạn 24h sau thời hạn mà Infina thông báo đòi bồi hoàn nhưng Khách Hàng không thực hiện bồi hoàn.
 • Quyền Đòi bồi hoàn của Infina có thể kéo dài và giữ nguyên giá trị hiệu lực ngay cả khi Hợp Đồng Hợp Tác giữa Khách Hàng và Infina đã chấm dứt.

ĐIỀU 8: QUY TRÌNH XỬ LÝ GIAO DỊCH GIAN LẬN, GIẢ MẠO

Khi Infina phát hiện có dấu hiệu gian lận, giả mạo của Khách Hàng và/hoặc khi cơ quan nhà nước, bên thứ ba khác có yêu cầu, theo đó Infina có quyền thực hiện phong tỏa Tài khoản đầu tư của Khách hàng ngay lập tức và thực hiện theo quy định như sau:

Bước 1: Phong tỏa Tài khoản đầu tư

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ giao dịch gian lận, giả mạo hoặc phát hiện có mâu thuẫn, nhầm lẫn, sai sót, chưa rõ ràng trong việc thực hiện các giao dịch, Infina có quyền ngay lập tức phong tỏa Tài khoản đầu tư. Thời gian phong tỏa sẽ tùy thuộc vào việc xem xét điều tra, xác minh hoặc hoạt động soát xét, xác minh, sửa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật của hệ thống, hoặc theo yêu cầu từ Cơ quan có thẩm quyền và bên thứ ba khác có liên quan, Infina sẽ quyết định và thông báo tới Khách Hàng về thời hạn gia hạn thời hạn phong tỏa.

Bước 2: Điều tra, xác minh

Infina sẽ tự mình điều tra, xử lý hoặc gửi yêu cầu xác nhận tới Bên thứ ba để xác minh về giao dịch gian lận, giả mạo.

Đối với giao dịch theo yêu cầu của bên thứ ba, Infina sẽ tuân thủ và thực hiện theo quy định của bên thứ ba.

Theo đó, Khách Hàng phải tuân thủ các quy định, cung cấp các tài liệu chứng minh và phối hợp với Infina để xác minh, làm rõ các giao dịch có liên quan.

Bước 3: Xử lý giao dịch gian lận, giả mạo, nhầm lẫn

Trường hợp 1: Có giao dịch gian lận, giả mạo, nhầm lẫn, sai sót hoặc có vi phạm

Ngay sau khi điều tra, xác minh được hoặc nhận được xác nhận có giao dịch gian lận, giả mạo từ Bên thứ ba, Infina có quyền:

 • Ngay lập tức thu hồi, bù trừ trực tiếp và/hoặc chuyển toàn bộ số tiền đầu tư và lãi phát sinh (nếu có) từ giao dịch gian lận, giả mạo để bồi hoàn/cấn trừ đối với các giao dịch gian lận, giả mạo của Khách Hàng; và/hoặc
 • Ngay lập tức thu hồi, bù trừ trực tiếp và/hoặc chuyển toàn bộ số tiền đầu tư và lãi phát sinh (nếu có) từ giao dịch gian lận, giả mạo cho Bên thứ ba hoặc Cơ quan nhà nước theo yêu cầu để xử lý theo quy định pháp luật.
Trường hợp giao dịch nhầm lẫn, sai sót do lỗi hệ thống, sự cố kỹ thuật, Infina có quyền thu hồi các khoản tiền phát sinh từ giao dịch nhầm lẫn, sai sót, thông báo điều chỉnh thông tin và số tiền đầu tư trong Tài khoản đầu tư của Khách Hàng phù hợp với thực tế giao dịch. Các khoản đầu tư phát sinh từ giao dịch nhầm lẫn, sai sót sẽ không phát sinh lãi.

Khách Hàng phải thực hiện bồi hoàn cho các khoản giao dịch gian lận, giả mạo, nhầm lẫn hoặc sai sót cho Infina hoặc bên thứ ba trong thời gian được ấn định trong thông báo. Quá thời hạn nêu trên, nếu Khách Hàng không thực hiện yêu cầu, Infina có quyền tạm khóa hoặc khóa tài khoản đầu tư của Khách Hàng để thực hiện đối soát, bù trừ theo quy định.

Trường hợp 2: Xác nhận, xác minh không có giao dịch gian lận, giả mạo, nhầm lẫn, sai sót hoặc không có vi phạm

Infina và/hoặc bên thứ ba sẽ thông báo và xác minh không có giao dịch gian lận, giả mạo, nhầm lẫn, sai sót hoặc vi phạm nào cho Khách Hàng ngay sau khi thực hiện Điều tra, xác minh tại Bước 2 trên đây.

Infina ngay lập tức gỡ phong tỏa tài khoản đầu tư và các khoản đầu tư này sẽ được tính lãi trong cả thời gian phong tỏa.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC

 • Điều khoản chính sách tra soát và thu hồi này là một phần không tách rời các Hợp đồng hợp tác và các chính sách của Infina tại từng thời điểm.
 • Infina có quyền chủ động điều chỉnh, thay đổi, bổ sung chính sách tra soát và thu hồi này bất kỳ lúc nào mà không cần sự chấp thuận của các Bên có liên quan. Trong trường hợp sửa đổi, bổ sung Chính sách này, Infina sẽ thông báo tới Khách Hàng trước khi áp dụng. Nếu Khách Hàng không đồng ý với nội dung sửa đổi, bổ sung có thể dừng việc sử dụng nền tảng Infina, trong trường hợp Khách Hàng tiếp tục sử dụng nền tảng Infina thì được coi là chấp nhận với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Chính sách này.
 • Mọi góp ý, đóng góp liên quan đến chính sách tra soát và thu hồi này vui lòng liên hệ về:
CÔNG TY CỔ PHẦN REAL STAKE FINTECH

Địa chỉ: 308 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP. HCM

Email: info@infina.vn

Hotline: 08 9990 9928

Infina đánh giá cao sự đóng góp của quý Khách Hàng.

Hiệu lực: Chính sách tra soát và thu hồi này có hiệu lực từ ngày: 01/03/2022