Cho phép vận tải hành khách trên cao tốc Bắc - Nam mới

Bộ Giao thông Vận tải đã cho phép tổ chức các tuyến xe khách cố định hoạt động trên đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông mới.

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành công văn số 9801/BGTVT – VT gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, trong đó cho phép doanh nghiệp vận tải hành khách tổ chức các tuyến xe cố định trên đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông mới đưa vào khai thác.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân

Quyết định này nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời giảm thiểu thời gian di chuyển và ùn tắc giao thông. Đặc biệt, việc cho phép hoạt động trên đường cao tốc mới cũng sẽ hỗ trợ giao thông trong dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh vào ngày 2/9/2023.

Các doanh nghiệp và hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định cần tiến hành khảo sát và cập nhật phương án tổ chức giao thông trên các tuyến đường cao tốc mới. Các phương án này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và bao gồm việc xác định điểm vào và điểm ra của các phương tiện lưu thông trên đường cao tốc, loại phương tiện được phép hoạt động, lập danh sách phương tiện, và xác định tổng số chuyến/tháng có nhu cầu chạy trên hành trình trên đường cao tốc mới. Tất cả các thông tin này cần được gửi đến Sở Giao thông Vận tải hai đầu tuyến trước khi hoạt động trên đường cao tốc mới.

Tăng cường công tác quản lý và an toàn giao thông

Các doanh nghiệp và hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định cần tăng cường công tác quản lý và đôn đốc lái xe nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, phương án tổ chức giao thông và an toàn giao thông trên tuyến đường.

Sở Giao thông Vận tải các tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận đề xuất của doanh nghiệp và hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định. Phòng chuyên môn của Sở cần tăng cường công tác quản lý phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình và Thanh tra Sở cần kiểm tra theo quy định. Danh sách doanh nghiệp và hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, cùng với danh sách phương tiện, sẽ được gửi đến cơ quan công an cấp tỉnh để phối hợp kiểm tra và xử lý theo quy định.

Tuân thủ quy định về kinh doanh vận tải

Bộ Giao thông Vận tải cũng nhắc nhở các doanh nghiệp và hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định tuân thủ đúng quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, cũng như quy định tại Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Trước khi ban hành quyết định này, Bộ Giao thông Vận tải đã nhận được nhiều đề xuất từ các đơn vị vận tải hành khách tuyến cố định. Các đề xuất này bao gồm việc tạo điều kiện cho các đơn vị vận tải hành khách di chuyển trên các đường cao tốc, sử dụng đường cao tốc, và lưu thông qua các tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

[question] Doanh nghiệp và hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định được phép hoạt động trên đường cao tốc mới khi nào?,Các Sở Giao thông Vận tải các tỉnh có trách nhiệm làm gì sau khi tiếp nhận đề xuất của doanh nghiệp và hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định?
1 Lượt thích