"Chủ đầu tư ở Kon Tum bị xử lý vì giải ngân thấp: Cảnh báo về trách nhiệm và tinh thần làm việc"

Nhiều chủ đầu tư bị xem xét xử lý vì giải ngân thấp
Nhiều đơn vị ở Kon Tum, như Chi cục Kiểm lâm, Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, bị xem xét xử lý trách nhiệm do tỷ lệ giải ngân thấp. Vấn đề này đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt và phối hợp tốt từ các chủ đầu tư.

Cảnh báo về trách nhiệm và tinh thần làm việc

Theo thông tin từ UBND tỉnh Kon Tum, nhiều chủ đầu tư tại địa phương này đang đối mặt với việc xem xét xử lý trách nhiệm do tỷ lệ giải ngân thấp. Các đơn vị bị ảnh hưởng bao gồm Chi cục Kiểm lâm, Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông dân dụng và công nghiệp tỉnh, Sở GTVT.

Tỷ lệ giải ngân thấp tại Kon Tum

Theo báo cáo của UBND tỉnh Kon Tum tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII, trong năm 2023, tỉnh này đã đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình chung của cả nước, là mức thấp nhất trong những năm qua. Điều này đòi hỏi sự quan tâm và giải quyết kịp thời từ các cơ quan chức năng.

Các đơn vị chịu ảnh hưởng

Trong danh sách các đơn vị chịu ảnh hưởng, có một số đơn vị được giao tổ chức thực hiện dự án có tỷ lệ giải ngân thấp. Chi cục Kiểm lâm chỉ đạt 2,12%, Sở Y tế đạt 9,57%, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh đạt 19,75%, Sở GTVT đạt 29,97%, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt 30,25%.

Ngoài ra, dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào DTTS dọc sông Đăk Bla chỉ đạt 10,3%. Có tổng cộng 5 dự án có tỷ lệ giải ngân thấp nhất, bao gồm: Đường giao thông từ xã Đăk Pne đi huyện Kbang đạt 10,1%, Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào DTTS dọc sông Đăk Bla trên địa bàn TP.Kon Tum đạt 10,3%, Đường trục chính phía Tây TP.Kon Tum đạt 14,4%, Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần đạt 15,6%, Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà đạt 33%.

Nguyên nhân giải ngân thấp

Theo UBND tỉnh Kon Tum, nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp là do tinh thần trách nhiệm của các đơn vị chủ đầu tư chưa cao, chưa chủ động, quyết liệt và phối hợp tốt trong nhiệm vụ được giao. Điều này cần được cải thiện để đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư công.

Xử lý trách nhiệm và tinh thần làm việc

Để giải quyết vấn đề này, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh khẩn trương đề xuất cụ thể về hình thức xử lý kỷ luật đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 50%. Các đơn vị có trách nhiệm chậm báo cáo nhất vào ngày 23/2/2024.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xem xét, xử lý kỷ luật hành chính theo thẩm quyền và thông báo đến các tổ chức đảng có liên quan để đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2023 theo quy trình, quy định trước ngày 28/2.

Từ việc xem xét xử lý trách nhiệm của các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, hy vọng rằng các đơn vị sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm và tinh thần làm việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư công tại Kon Tum.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các chủ đầu tư nào sẽ bị xem xét và xử lý vì giải ngân thấp?,Nguyên nhân dẫn đến giải ngân thấp là gì?