Chủ động quản lý lạm phát và biến động giá

Giám sát chặt chẽ diễn biến giá cả và lạm phát, đảm bảo nguồn cung và ổn định giá trong nước.

Chủ động quản lý lạm phát và biến động giá

Áp lực vẫn hiện hữu

Kịch bản tương ứng tùy diễn biến

Hạn chế mức biến động mạnh giá xăng dầu

[question] Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9-2023 tăng bao nhiêu so với tháng trước?,Những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến lạm phát theo báo cáo?