Chủ tịch HĐQT Đầu Tư iCapital (PTC) muốn tăng tỷ lệ sở hữu lên 45%

Chủ tịch HĐQT Đầu Tư iCapital (PTC) muốn tăng tỷ lệ sở hữu lên 45%

Chủ tịch HĐQT Đầu Tư iCapital (PTC) muốn tăng tỷ lệ sở hữu lên 45%

Chủ tịch HĐQT Đầu Tư iCapital (PTC) đã đăng ký chào mua công khai gần 21% tổng lượng cổ phiếu lưu hành của công ty, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên 45% vốn điều lệ.

Chủ tịch HĐQT Đầu Tư iCapital (PTC) đã chính thức đăng ký chào mua công khai gần 21% tổng lượng cổ phiếu lưu hành của công ty. Ông Võ Anh Linh, Chủ tịch HĐQT của PTC, muốn tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty lên 45% vốn điều lệ. Đây là một thương vụ đáng chú ý trên thị trường chứng khoán.

Theo thông báo từ CTCP Đầu Tư iCapital, ông Võ Anh Linh đã đăng ký chào mua công khai 6,68 triệu cổ phiếu PTC, tương đương với 20,77% tổng lượng cổ phiếu lưu hành. Giá chào mua công khai được đề xuất là 6.000 đồng mỗi cổ phiếu, tức là ông Linh sẽ chi khoảng 40 tỷ đồng cho thương vụ này.

Trước khi chào mua, ông Võ Anh Linh và người có liên quan đã nắm giữ 7,8 triệu cổ phiếu PTC, tương đương với tỷ lệ sở hữu 24,23% vốn điều lệ. Nếu thương vụ này thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Linh và người có liên quan sẽ tăng lên 45% vốn điều lệ của PTC.

Ông Võ Anh Linh là một trong năm cá nhân trúng cử thành viên HĐQT PTC nhiệm kỳ 2023-2028. Sau đó, ông Linh đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 27/04/2023. Bà Phạm Thị Thu Hà, vợ ông Linh, từng là Chủ tịch HĐQT PTC và đã được miễn nhiệm thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Thị trường chứng khoán đã phản ứng tích cực với thông tin về việc chào mua công khai của ông Võ Anh Linh. Giá cổ phiếu PTC đã tăng khoảng 15,5% trong hơn một tháng qua, đạt mức 5.720 đồng mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, giá này vẫn thấp hơn giá chào mua công khai của ông Linh.

Cổ phiếu PTC hiện đang bị cảnh báo trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) từ ngày 7/4 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2022 là số âm. Đến ngày 25/8, cổ phiếu này vẫn tiếp tục bị HoSE giữ nguyên cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2023 vẫn là số âm theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2023.

Tuy nhiên, PTC đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 3/2023. Doanh thu của công ty đã vượt hơn 19 tỷ đồng, chủ yếu đến từ bán điện thương phẩm, tăng 95% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 5,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty lỗ hơn 8 tỷ đồng. Tính từ đầu năm, PTC đã ghi nhận doanh thu gần 71 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty lỗ hơn 23 tỷ đồng.

Tổng tài sản của PTC đạt xấp xỉ 1.159 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023, giảm 4% so với đầu năm. Đáng chú ý, công ty này đang sở hữu một danh mục chứng khoán kinh doanh với giá gốc gần 80 tỷ đồng, bao gồm nhiều cổ phiếu như TCB, HJS, TDC, PVP... Tại ngày 30/9, công ty đang phải trích lập dự phòng giảm giá lỗ gần 10 tỷ đồng cho danh mục chứng khoán kinh doanh của mình.

Trong tình hình thị trường chứng khoán đang có nhiều biến động, việc chủ tịch HĐQT Đầu Tư iCapital (PTC) muốn tăng tỷ lệ sở hữu lên 45% vốn điều lệ đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Thương vụ này có thể mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho PTC trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao ông Võ Anh Linh muốn tăng tỷ lệ sở hữu của mình tại PTC?,Tại sao cổ phiếu PTC thuộc diện cảnh báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM?