Chủ tịch Phan Văn Mãi: "Chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của TP HCM"

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cam kết TP HCM sẽ tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu này.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đã có buổi phát biểu tại hội thảo "Tài chính xanh và thị trường tín chỉ Carbon" do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức vào ngày 6-9.

Ông cho biết thành phố đang đối mặt với nhiều khúc mắc nội tại như động lực tăng trưởng kinh tế, thách thức từ biến đổi khí hậu và tác động nặng nề của nó. Để cải thiện chất lượng cuộc sống, TP HCM cần có hành động ngay lập tức và lâu dài.

Chủ tịch Phan Văn Mãi đã nêu ra ba trụ cột quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh của TP HCM.

Ông nhấn mạnh rằng các vấn đề như an ninh năng lượng, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học của thành phố là những vấn đề nội tại cần được chú trọng. Nếu không có sự chuyển đổi xanh, không tiếp cận xu thế thế giới, không có chiến lược và chính sách cụ thể và lâu dài, TP HCM sẽ không thể tạo ra những giá trị mới.

Ông Phan Văn Mãi cũng khẳng định rằng TP HCM là địa phương phải đi tiên phong và đảm nhận nhiệm vụ lớn nhất trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững để thực hiện cam kết quốc gia trong hợp tác quốc tế.

Trước đó, TP HCM sẽ tổ chức diễn đàn kinh tế thành phố lần thứ 4 và công bố sơ bộ khung chiến lược chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của thành phố. Chủ tịch UBND TP HCM mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện chiến lược, khung pháp lý cơ bản và hệ thống chính sách. Đồng thời, ông cũng kêu gọi sự đóng góp từ phía lĩnh vực công – tư, cộng đồng doanh nghiệp và lực lượng xã hội để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của thành phố.

Theo ông Phan Văn Mãi, ba trụ cột quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh là nguồn lực, hạ tầng và hành vi. TP HCM cần tạo ra các mô hình để tận dụng nguồn lực và đưa chúng vào trọng tâm để chuyển đổi xanh nhanh chóng và hiệu quả.

Ông nhấn mạnh rằng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng và quyết định thành công của quá trình chuyển đổi xanh. TP HCM sẽ ban hành chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, giúp họ tiếp cận tài chính xanh để chuyển đổi quá trình sản xuất, tiếp cận thị trường và tiếp tục phát triển bền vững.

Ông Phan Văn Mãi cũng đề cập đến việc nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc biến Cần Giờ thành nơi "đi sớm, về trước" trong mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đối với hạ tầng, TP HCM cần có định hướng, quy hoạch và nguồn cung năng lượng sạch, thân thiện môi trường để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng lớn của thành phố. Kế hoạch hiện tại là đạt được nguồn năng lượng sạch tối đa khoảng 30% vào năm 2030.

Ngoài ra, TP HCM cũng đang nghiên cứu về tuần hoàn tài nguyên, sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, tái sử dụng và tái chế. Thành phố cũng đang tập trung vào việc sử dụng nước sạch tiết kiệm và hiệu quả.

Theo ông Phan Văn Mãi, trụ cột thứ ba trong khung chiến lược chuyển đổi xanh là hành vi. Hành vi tiêu dùng, hành vi trong sản xuất, kinh tế tuần hoàn, phát triển khởi nghiệp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo liên quan chặt chẽ đến quá trình chuyển đổi xanh. Thành phố cũng quan tâm đến du lịch xanh và hệ sinh thái Cần Giờ xanh. TP HCM mong muốn Cần Giờ sẽ đi tiên phong và đạt được mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

[question] Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh về những khúc mắc nội tại của TP HCM là gì?,Chủ tịch UBND TP HCM nêu ra những trụ cột chuyển đổi xanh của thành phố là gì?