Chủ tịch Quốc hội: Giải pháp ngăn rủi ro xuất khẩu và thúc đẩy thị trường trong nước

Chủ tịch Quốc hội: Giải pháp ngăn rủi ro xuất khẩu và thúc đẩy thị trường trong nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu trong phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng kết hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Ông cho biết có 107 đại biểu đã đăng ký tham gia chất vấn và 54 đại biểu đã thực hiện quyền chất vấn. Ông cũng nhấn mạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đại biểu Quốc hội trong việc đặt câu hỏi có chất lượng và phản ánh thực tế của cử tri.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đánh giá cao sự tham gia của các Bộ trưởng và trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn.

Ông nhận thấy rằng họ đã giải trình rõ ràng thực trạng và đề xuất nhiều giải pháp cho các vấn đề được đặt ra.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch Quốc hội lưu ý đến những khó khăn và thách thức mà ngành này đang phải đối mặt.

Ông nhận thấy rằng thị trường trong nước phục hồi chậm và thị trường nông sản xuất khẩu có nhiều biến động. Số lượng đơn hàng giảm, giá vật tư nông nghiệp tăng, và việc kết nối và điều hòa cung cầu còn bất cập. Ông cũng nhấn mạnh về việc phát triển bền vững nông nghiệp và ngành thủy sản.

Để giải quyết những vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ và các bộ trưởng có liên quan tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội và thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và tồn tại.

Ông cũng đề nghị tăng cường công tác cập nhật và phân tích thông tin thị trường, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường và giá lương thực trên thế giới. Điều này giúp ngăn ngừa rủi ro "bắt sóng xuất khẩu, để hổng thị trường trong nước".

Trong lĩnh vực thủy sản, Chủ tịch Quốc hội đề xuất triển khai các chương trình điều tra và đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của thủy sản định kỳ 5 năm.

Ông cũng nhấn mạnh về việc điều chỉnh cơ cấu tàu thuyền đối với một số nghề ở vùng biển phù hợp với khả năng cho phép của nguồn lợi thủy sản.

Trong lĩnh vực pháp luật, Chủ tịch Quốc hội nhận thấy sự đổi mới cách thức tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua các Nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh hàng năm của Bộ Tư pháp.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh những tồn tại và hạn chế như dự án luật chưa được nghiên cứu kỹ về phạm vi điều chỉnh và tác động của chính sách. Ông đề nghị tăng cường công tác lập và thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh về công tác đấu giá tài sản và yêu cầu tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá.

Ông cũng đề nghị trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và kiện toàn đội ngũ đấu giá viên.

Cuối cùng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết rằng thông qua hoạt động chất vấn, nhiều vấn đề đã được giải quyết và nâng cao trách nhiệm của các bộ trưởng.

Ông tin tưởng rằng với sự cam kết và quyết tâm của Chính phủ và Quốc hội, các vấn đề trong lĩnh vực quản lý thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp sẽ có nhiều chuyển biến tích cực.

[question] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh vấn đề gì trong lĩnh vực nông nghiệp?,Ông đề nghị gì đối với việc cải thiện công tác đấu giá tài sản?
1 Lượt thích