Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất phương án mới về rút bảo hiểm xã hội một lần

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá ưu và nhược điểm của 2 phương án rút bảo hiểm xã hội một lần và đề xuất một phương án tích hợp để giải quyết vấn đề này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất phương án mới về rút bảo hiểm xã hội một lần

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề xuất một phương án mới về việc rút bảo hiểm xã hội một lần. Ông đánh giá ưu và nhược điểm của 2 phương án rút bảo hiểm xã hội một lần được trình bày trong dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Theo ông, việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm là cần thiết để đảm bảo lợi ích của người lao động.

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội quá dài đã khiến nhiều người lao động chọn cách rút bảo hiểm xã hội một lần

Trước đây, thời gian đóng bảo hiểm xã hội quá dài đã khiến nhiều người lao động chọn cách rút bảo hiểm xã hội một lần. Đặc biệt, trong thời gian khó khăn như dịch COVID-19, việc phải đóng bảo hiểm xã hội trong 20 năm mới được hưởng lương hưu đã khiến nhiều người lao động phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa lợi ích ngay lúc này và lợi ích lâu dài. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh vấn đề này.

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đưa ra 2 phương án về rút bảo hiểm xã hội một lần

Theo ông, dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đưa ra 2 phương án về rút bảo hiểm xã hội một lần và đã được cơ quan thẩm tra đánh giá qua 5 quan điểm khác nhau. Mỗi phương án đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề xuất một phương án mới tích hợp những mặt tốt nhất của cả 2 phương án.

Phương án mới về rút bảo hiểm xã hội một lần

Theo phương án mới này, những người tham gia bảo hiểm xã hội sau khi Luật có hiệu lực sẽ không được rút bảo hiểm xã hội một lần khi đang trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, đối với những người tham gia trước khi Luật có hiệu lực, họ sẽ được rút phần đã đóng, còn một phần sẽ được lưu trong hệ thống bảo hiểm. Điều này giúp người lao động giải quyết khó khăn trước mắt và đồng thời đảm bảo mạng lưới an sinh xã hội.

Vai trò quan trọng của Quỹ Bảo hiểm xã hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Quỹ Bảo hiểm xã hội. Ông cho biết Quỹ Bảo hiểm xã hội là quỹ tài chính ngoài ngân sách, là quỹ tập trung lớn nhất chỉ sau ngân sách. Ông khẳng định rằng không có khái niệm vỡ quỹ Bảo hiểm xã hội, vì có các chính sách thiết kế cân đối để đảm bảo hoạt động của quỹ.

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh rằng hiện nay có nhiều đối tượng lao động mới tham gia, như mô hình kinh tế chia sẻ và quan hệ lao động khác. Do đó, cần tính lương tối thiểu theo giờ cho các đối tượng này.

Ý kiến đồng tình từ Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trong phiên họp, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã đồng tình với dự án Luật do Chính phủ trình về việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 25 xuống còn 15 năm. Bà cho biết nếu tiếp tục giữ quy định thời gian đóng bảo hiểm tối thiểu là 20 năm, sẽ có rất nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội không có cơ hội nhận được lương hưu.

Phương án về rút bảo hiểm xã hội một lần trong dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang đặt ra 2 phương án về rút bảo hiểm xã hội một lần. Phương án 1 chỉ cho phép nhóm tham gia trước khi Luật có hiệu lực được rút, trong khi nhóm tham gia sau thời điểm này không được rút, trừ trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu, ra nước ngoài định cư hoặc mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Phương án 2 cho phép tất cả lao động đóng dưới 20 năm rút bảo hiểm xã hội, nhưng chỉ được rút không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào Quỹ hưu trí

[question] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất giảm thời gian đóng BHXH từ bao nhiêu năm xuống bao nhiêu năm?,Ông đề xuất tích hợp mặt tốt nhất của hai phương án rút BHXH một lần để tạo ra phương án mới, đúng hay sai?