Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi: Đổi mới tư duy để thực hiện Nghị quyết 98

Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi: Đổi mới tư duy để thực hiện Nghị quyết 98

Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi: Đổi mới tư duy để thực hiện Nghị quyết 98

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết 98 và đề nghị lãnh đạo các sở ngành, địa phương thay đổi tâm thế, tập trung hành động để đạt kết quả cao nhất.

Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi đã phát biểu tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm. Ông cho biết, ngày 1/8 là ngày Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển TPHCM chính thức có hiệu lực. Ông nhận thấy rằng đây là một dấu mốc ý nghĩa với thành phố và đề nghị lãnh đạo các sở ngành, địa phương thực sự thay đổi tâm thế và quyết tâm thực hiện nghị quyết này đạt kết quả cao nhất.

Triển khai Nghị quyết 98

Ông Mãi nhận thấy rằng thành phố đã có nhiều công việc chuẩn bị và triển khai Nghị quyết 98, bao gồm việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai nghị quyết và ban hành quyết định phân công nhiệm vụ và tổ chức hội nghị triển khai. UBND thành phố cũng đã tham mưu Thành uỷ TPHCM ban hành chỉ thị và nghị quyết khung triển khai Nghị quyết 98, cùng ba nghị quyết về đầu tư công, giảm nghèo và dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài. Đây là những kết quả cụ thể đầu tiên trong việc triển khai Nghị quyết 98.

Ông Mãi cũng cho biết rằng UBND TPHCM đang hoàn thiện tham mưu để thành lập Ban Chỉ đạo thành phố và hội đồng tư vấn, cùng mời các tư vấn giúp quản lý việc triển khai nghị quyết. Đối với TP. Thủ Đức, từ ngày 1/8, thành phố sẽ tiếp nhận và xử lý theo quy định một số nội dung, cùng với việc triển khai tổ chức bộ máy của TP. Thủ Đức.

Giám sát và tuyên truyền

Ông Mãi yêu cầu hoàn thiện, ký quyết định chính thức thành lập Ban Chỉ đạo và hội đồng tư vấn triển khai nghị quyết 98 trong tuần này. Ông cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của nghị quyết này, và chuyển tâm thế để tập trung hành động. Ông Mãi cũng gợi ý rằng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM nên tổ chức các toạ đàm chuyên gia để chọn ra những nội dung, cơ chế, chính sách cần tập trung và có cách làm phù hợp. Đồng thời, các sở ngành cần đổi mới bằng việc thành lập các tổ công tác gồm chuyên gia và tận dụng tư vấn chuyên gia để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Ông Mãi cũng yêu cầu Văn phòng UBND TPHCM và các sở tiếp tục tham mưu và mời tư vấn độc lập để giám sát việc triển khai Nghị quyết 98. Đối với công tác giải ngân đầu tư công, ông Mãi yêu cầu tập trung giải phóng mặt bằng và hoàn thành thủ tục dự án, đồng thời xác định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ đầu tư. Ông cũng nhấn mạnh việc hoàn thiện đề án giải quyết khiếu kiện ở Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao và các điểm nóng khác.

Tầm quan trọng của Nghị quyết 98

Chủ tịch Phan Văn Mãi nhận thấy rằng thành phố đang tiếp tục đà tăng trưởng tích cực ở nhiều chỉ số kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, ông cũng nhận thấy rằng tình hình chung vẫn còn khó khăn và một số chỉ số quan trọng chưa đạt. Ông Mãi nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết 98 và đề nghị lãnh đạo các sở ngành, địa phương thay đổi tư duy, tập trung hành động để đạt kết quả cao nhất trong việc thực hiện nghị quyết này.

[question] Nghị quyết 98 về phát triển TPHCM có hiệu lực từ ngày nào?,Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở ngành và địa phương thực hiện những công việc gì?