Chùa Ba Vàng Quảng Ninh: Vi phạm báo cáo thu chi tiền công đức

Chùa Ba Vàng Quảng Ninh: Vi phạm báo cáo thu chi tiền công đức

Bộ Tài chính cho biết chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh đã vi phạm quy định báo cáo thu chi tiền công đức, mặc dù được đánh giá có số thu công đức tốt. Điều này đòi hỏi các chùa và di tích khác phải tuân thủ quy định và báo cáo đầy đủ.

Chùa Ba Vàng ở TP Uông Bí, Quảng Ninh đã vi phạm quy định báo cáo thu chi tiền công đức, theo thông tin từ Bộ Tài chính.

Mặc dù chùa này được đánh giá có số thu công đức tốt, nhưng việc không báo cáo thu chi tiền công đức là vi phạm quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đã có kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023.

Tổng số di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn này là 450, bao gồm 5 di tích quốc gia đặc biệt, 47 di tích cấp quốc gia, 70 di tích cấp tỉnh và 328 di tích đưa vào danh mục kiểm kê của địa phương.

Theo quy định, tại mỗi di tích lịch sử - văn hóa, phải có người đại diện hoặc ban quản lý để chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động tại di tích.

Tổng số chủ thể quản lý di tích là 468.

Về thu, chi tiền công đức, tài trợ tại các di tích trong năm 2022, tổng số thu là 70,8 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do tác động của đại dịch COVID-19, số thu tiền công đức, tài trợ chỉ bằng khoảng 40%-60% so với năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch.

Tổng số chi trong năm 2022 là 54,4 tỉ đồng.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng số thu là 61 tỉ đồng, gần bằng số thu cả năm 2022.

Tổng số chi là 29,4 tỉ đồng.

Có một số di tích có số thu trong 4 tháng đầu năm 2023 trên 1 tỉ đồng, bao gồm Di tích đền Cửa Ông - Cặp Tiên, Khu di tích lịch sử và danh thắng cảnh Yên Tử, đền Thánh Mẫu ở Trà Cổ, Khu di tích lịch sử Bạch Đằng, chùa Hưng Học ở Nam Hòa, Quảng Yên, Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều, chùa Long Tiên ở phường Bạch Đằng (Hạ Long), đền Đức Ông ở phường Hồng Gai (Hạ Long), đền Xã Tắc ở Ka Long (Móng Cái).

Tuy nhiên, sau khi tổng hợp số liệu từ 221 chủ thể quản lý di tích, Bộ Tài chính phát hiện có một số di tích không có số liệu báo cáo, trong đó có chùa Ba Vàng thuộc di tích cấp tỉnh.

Điều này vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 04/2023/TT-BTC, yêu cầu các chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích cung cấp thông tin khi được cơ quan chức năng yêu cầu.

Đối với các chùa Phật giáo đã được xếp hạng di tích, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn số 62/HĐTS-VP1 ngày 20-2-2023, yêu cầu các tăng ni, phật tử, trụ trì chùa, cơ sở tự viện thực hiện nghiêm nội dung Thông tư số 04/2023/TT-BTC.

Báo cáo đầy đủ các khoản thu, chi tiền công đức, tài trợ tại các di tích là rất quan trọng để tạo sự công khai, minh bạch và tạo niềm tin cho mọi người.

Bộ Tài chính đề nghị các địa phương rà soát và gửi văn bản yêu cầu các cơ sở di tích báo cáo đầy đủ các khoản thu, chi tiền công đức, tài trợ để tổng hợp thông tin.

[question] Tổng số thu tiền công đức năm 2022 là bao nhiêu tỉ đồng?,Chùa Ba Vàng đã báo cáo thu chi tiền công đức không?