Chuẩn bị có hơn 1600 mã trái phiếu lên sàn

Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ dự kiến sẽ vận hành chính thức vào tháng 7 tới với hơn 1.600 mã trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được đưa vào giao dịch.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã triển khai xây dựng hệ thống giao dịch riêng cho trái phiếu theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các giai đoạn chuẩn bị cơ bản cho hệ thống đã hoàn thành và dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào tháng 7/2023.

HNX đã phát triển phần mềm và xây dựng giai đoạn 1 của hệ thống với các chức năng cơ bản phục vụ giao dịch trái phiếu riêng lẻ. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Core I5, sử dụng chuẩn dữ liệu FIX 4.4, là chuẩn dữ liệu quốc tế về giao dịch và truyền nhận dữ liệu tài chính. Hệ thống có khả năng tích hợp nhiều thị trường và giao dịch nhiều loại hàng hóa trên cùng một nền tảng.

Năng lực xử lý của hệ thống có thể đạt từ 20-30 triệu lệnh/phiên, đảm bảo khả năng xử lý lệnh trong cùng một thời điểm đạt ngưỡng 15.000-20.000 lệnh/giây.

Giao dịch trên hệ thống của HNX được thực hiện thông qua các thành viên giao dịch (công ty chứng khoán). Hệ thống giao dịch của HNX chỉ nhận lệnh giao dịch từ công ty chứng khoán thông qua hệ thống nhập lệnh của sở và hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ của công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư và đảm bảo nhà đầu tư giao dịch trái phiếu đúng đối tượng theo quy định.

Hình thức giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ của HNX là thỏa thuận. Các bên tham gia giao dịch tự thỏa thuận và thống nhất các điều khoản giao dịch. Giao dịch được xác lập khi bên mua và bên bán đồng ý thực hiện giao dịch trên hệ thống.

Có hai hình thức giao dịch thoả thuận là thỏa thuận điện tử và thỏa thuận thông thường. Trong thỏa thuận điện tử, thành viên giao dịch nhập lệnh mua/bán vào hệ thống hoặc chọn các lệnh đối ứng đã có trong hệ thống để thực hiện giao dịch.

Trong thỏa thuận thông thường, bên mua và bên bán tự thỏa thuận các điều kiện giao dịch từ trước và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ để xác lập giao dịch. Đơn vị giao dịch trái phiếu riêng lẻ là một trái phiếu, khối lượng giao dịch tối thiểu là một trái phiếu và đơn vị yết giá là 1 đồng.

Thời gian giao dịch diễn ra từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, với 2 phiên giao dịch cụ thể: Phiên giao dịch sáng từ 9h đến 11h và chiều từ 13h đến 15h.