Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) tăng vốn: Phát hành cổ phiếu tỷ lệ 1:1, vốn điều lệ dự kiến gần 1.400 tỷ đồng

Thêm một công ty chứng khoán ngoại gia nhập
Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) tăng vốn: Phát hành cổ phiếu tỷ lệ 1:1, vốn điều lệ dự kiến gần 1.400 tỷ đồng

Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1/2024 vào ngày 12/03/2024 và đã thông qua phương án tăng vốn, phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng.

Phương án tăng vốn của Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) là chào bán hơn 69 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Điều này có nghĩa là mỗi cổ đông sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ phiếu mà họ đang sở hữu. Giá chào bán cổ phiếu sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định dựa trên điều kiện thực tế khi thực hiện thủ tục phát hành.

Về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) dự kiến sẽ phân bổ 75% số tiền thu được cho vay hoạt động ký quỹ, 10%-15% để mở rộng phát triển sản phẩm phái sinh và 10%-15% còn lại sẽ được sử dụng để hỗ trợ hoạt động ngân hàng đầu tư. Khi hoàn tất kế hoạch, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên gần 1.400 tỷ đồng.

Đây là lần tăng vốn gần nhất của Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

Trước đó là vào năm 2019 khi công ty phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 340 tỷ đồng lên 693,5 tỷ đồng như hiện tại.

Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) là thành viên của tập đoàn Guotai Junan International, có trụ sở chính tại Hong Kong, Trung Quốc.

Trước đây, công ty được biết đến với tên gọi Chứng khoán VNS và sau đó đổi tên thành CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam. Đến năm 2022, công ty chính thức đổi tên thành CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam). Hiện tại, Guotai Junan Securities nắm giữ gần 51% vốn của IVS. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ tập đoàn mẹ, Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) có khả năng cạnh tranh trong cuộc đua giảm lãi suất vay margin, hiện lãi suất vay margin của IVS đang ở mức 9,9%/năm.

Về tình hình kinh doanh

Tính đến cuối năm 2023, Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đã ghi nhận doanh thu đạt 80,5 tỷ đồng, hoàn thành 83% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 33 tỷ đồng, tăng 47% so với năm trước và vượt 28% kế hoạch cả năm. Tổng tài sản của công ty vào ngày 31/12/2023 xấp xỉ 766 tỷ đồng, trong đó có khoản cho vay ký quỹ và phải thu là 336 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 755 tỷ đồng.

Hiện tại, cổ phiếu IVS đã đạt giá 12.400 đồng/cổ phiếu, tăng 19% kể từ đầu năm 2024.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) thuộc tập đoàn nào?,Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để làm gì?