Chứng khoán khối ngoại ngày 7/9: Bán ròng 890 tỷ đồng, tập trung vào HPG

Nhà đầu tư ngoại bán ròng hơn 890 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 7/9, với tâm điểm là cổ phiếu HPG.

Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 890 tỷ đồng trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 7/9, tập trung vào các cổ phiếu bluechip với tâm điểm là HPG, theo thông tin từ sàn giao dịch HOSE.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 38,89 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị 1.252,69 tỷ đồng, giảm 30,35% về khối lượng và 13,56% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 69,4 triệu đơn vị cổ phiếu, giá trị 2.136,63 tỷ đồng, tăng 33,68% về khối lượng và 37,09% về giá trị so với phiên trước.

Tổng kết phiên giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 30,51 triệu đơn vị cổ phiếu, với tổng giá trị bán ròng đạt 883,94 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần so với phiên trước đó. Trong số các cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, VNM đứng đầu với giá trị mua ròng 41,73 tỷ đồng, tương đương khối lượng 0,53 triệu đơn vị. Tiếp theo là MWG với giá trị mua ròng 39,24 tỷ đồng (713.150 đơn vị) và PVD với giá trị mua ròng 21,03 tỷ đồng (0,8 triệu đơn vị). Các cổ phiếu còn lại chỉ được mua ròng dưới 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu HPG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 7,58 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 218,23 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác bị bán ròng mạnh gồm SSI với giá trị bán ròng 94,69 tỷ đồng, FUEVFVND với giá trị bán ròng 91,78 tỷ đồng, VIC với giá trị bán ròng 57,15 tỷ đồng, STB với giá trị bán ròng 50,18 tỷ đồng, TPB với giá trị bán ròng 50,18 tỷ đồng, VPB với giá trị bán ròng 46,74 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 792.350 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị 23,09 tỷ đồng, tương đương về lượng và giảm 13,16% về giá trị so với phiên trước. Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 764.900 đơn vị cổ phiếu, giá trị 17,68 tỷ đồng, tăng 35,56% về lượng và 31,06% về giá trị so với phiên trước.

Tổng kết phiên giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 27.450 đơn vị cổ phiếu, với tổng giá trị mua ròng đạt 5,41 tỷ đồng, giảm 88% về lượng và 58,7% về giá trị so với phiên trước.

Cổ phiếu PVS là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HNX với khối lượng 203.500 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 7,54 tỷ đồng. Đứng tiếp theo là IDC với giá trị mua ròng 2,8 tỷ đồng, HUT và SHS cùng được mua ròng hơn 1,1 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu DTD là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 120.100 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 3,7 tỷ đồng. Ngoài ra, TNG bị bán ròng 2,28 tỷ đồng và NVB bị bán ròng 1,49 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 836.840 đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị 20,09 tỷ đồng, giảm 9,47% về lượng và 35,38% về giá trị so với phiên trước. Trong khi đó, khối ngoại đã bán ra 880.100 đơn vị cổ phiếu, giá trị 32,32 tỷ đồng, giảm 26,46% về khối lượng và 32,3% về giá trị so với phiên trước.

Tổng kết phiên giao dịch, khối ngoại đã bán ròng 43.260 đơn vị cổ phiếu, với tổng giá trị bán ròng đạt 12,23 tỷ đồng, giảm 84,12% về lượng và 26,55% về giá trị so với phiên trước. Cổ phiếu BSR là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khối lượng 570.000 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 11,81 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu QNS là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng đạt 141.280 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 7,1 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh tiếp theo là ACV với giá trị bán ròng 4,92 tỷ đồng, ABI với giá trị bán ròng 4,33 tỷ đồng, LTG với giá trị bán ròng 4,24 tỷ đồng, MPC với giá trị bán ròng 3,76 tỷ đồng.

Trên tổng thể, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 890 tỷ đồng trong phiên giao dịch ngày 7/9, tập trung vào cổ phiếu HPG. Các cổ phiếu khác như VNM, MWG, PVD cũng được mua ròng mạnh. Việc bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đã ảnh hưởng đến sự biến động của thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch này.

VNIndex 1,243.14 -2.36 -0.19%
HNX 256.14 0.78 0.3%
UPCOM 94.7 0.15 0.16%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng bao nhiêu tỷ đồng trên sàn giao dịch HOSE?,Cổ phiếu nào được mua ròng mạnh nhất trên sàn giao dịch HNX?
1 Lượt thích