Chứng khoán MB công bố BCTC quý 4/2023: Lợi nhuận tăng 139%, dư nợ margin hơn 8.500 tỷ đồng

Công ty chứng khoán đầu tiên công bố BCTC quý 4/2023: Lợi nhuận tăng 139%, dư nợ margin hơn 8.500 tỷ đồng
Chứng khoán MB công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với lợi nhuận tăng đáng kể và dư nợ margin đạt mức cao. Xem chi tiết trong bài viết này.

Chứng khoán MB công bố BCTC quý 4/2023: Lợi nhuận tăng 139%, dư nợ margin hơn 8.500 tỷ đồng

Chứng khoán MB (mã MBS) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4/2023, đánh dấu sự tăng trưởng ấn tượng trong hoạt động kinh doanh của công ty.

Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận

Trong quý 4/2023, MBS ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trong hầu hết các mảng nghiệp vụ chính. Doanh thu hoạt động đạt gần 540 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 201 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ 2022. Lãi ròng thu về gần 173 tỷ đồng, tăng 139% so với quý 4/2022.

Dư nợ margin tăng cao

Trong quý 4, lãi từ cho vay và phải thu vẫn là mảng đóng góp lớn nhất với gần 220 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối năm 2023, dư nợ cho vay của MBS lên đến 9.200 tỷ đồng, trong đó cho vay ký quỹ (margin) hơn 8.500 tỷ đồng, tăng hơn 2.100 tỷ (34%) so với cuối quý 3 và gấp 2,4 lần thời điểm đầu năm.

Mảng môi giới và tự doanh

Mảng môi giới của MBS trong quý 4 cũng khởi sắc với doanh thu đạt hơn 171 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 4/2023, MBS xếp thứ 6 về thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo trên HoSE với 5,21%. Con số này tính chung cả năm 2023 là 5%, xếp thứ 7.

Trong quý 4, MBS tự doanh cũng ghi nhận hiệu quả tương đối tốt. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 16% lên gần 52 tỷ đồng; lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng 52% lên 48,5 tỷ đồng; và lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tăng đột biến gấp 24 lần lên 30,6 tỷ đồng.

Tổng kết kết quả kinh doanh cả năm 2023

Tính chung cả năm 2023, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.816 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại tăng 8% so với cùng kỳ năm trước lên hơn 716 tỷ đồng. Dù vậy, công ty chứng khoán này vẫn không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm (900 tỷ đồng).

Chứng khoán MB đã có một năm 2023 đầy biến động, tuy giảm doanh thu nhưng vẫn đạt được tăng trưởng lợi nhuận đáng kể. Dư nợ margin tăng cao cũng cho thấy sự phát triển và sự tin tưởng của khách hàng đối với công ty.

Nguồn: Báo CafeF

[question] MBS đã ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận bao nhiêu trong quý 4/2023 so với cùng kỳ năm trước?,Tính đến cuối năm 2023, dư nợ cho vay của MBS là bao nhiêu?