Chứng khoán MBS đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục năm 2024 và phát hành cổ phiếu mới

Chứng khoán MBS đặt mục tiêu lợi nhuận 2024 cao kỷ lục, muốn phát hành thêm 138 triệu cổ phiếu, dự thu về hơn 1.400 tỷ đồng, ưu tiên dùng cho phát triển hệ thống CNTT
Chứng khoán MBS đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục năm 2024 và dự định phát hành thêm 138 triệu cổ phiếu để phát triển hệ thống CNTT.

Chứng khoán MBS đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục năm 2024 và phát hành cổ phiếu mới

Chứng khoán MBS đã công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Hà Nội vào ngày 28/3 tới đây. Trong tài liệu họp, MBS đã đề ra mục tiêu doanh thu tổng cộng 2.786 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 930 tỷ đồng trong năm 2024, tăng trưởng lần lượt là 53% và 36% so với năm trước.Lợi nhuận kỷ lục này, nếu đạt được, sẽ là thành tựu cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty chứng khoán này. MBS đánh giá rằng năm 2024 sẽ có nhiều yếu tố thuận lợi như lợi nhuận dự kiến tăng của các doanh nghiệp niêm yết từ 12% đến 16% và các biện pháp nhằm nâng cao thanh khoản thị trường. Công ty cũng dự định tăng cường hoạt động kinh doanh số, nâng cao công nghệ thông tin và tăng cường hợp tác bán chéo và chuẩn hóa dữ liệu.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu mới

Trong năm 2023, MBS đã ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.816 tỷ đồng, giảm 7%. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đã tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, lên hơn 716 tỷ đồng. Mặc dù vậy, công ty chứng khoán này vẫn chưa đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2023 (900 tỷ đồng).Với kết quả trên, MBS đề xuất phương án chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông với tỷ lệ 12% bằng tiền mặt, tương ứng mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 1.200 đồng. Công ty dự kiến chi hơn 525 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế tích lũy.

Phát hành cổ phiếu cho tăng vốn

MBS cũng đặt kế hoạch phát hành thêm 138 triệu cổ phiếu để tăng vốn. Cụ thể, công ty dự định phát hành 109 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1, tức là mỗi 4 cổ phiếu sẽ có thể mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá phát hành là 10.000 đồng. Kế hoạch này dự kiến thu về hơn 1.094 tỷ đồng trong năm 2024. Song song với đó, MBS cũng sẽ phát hành gần 29 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá thỏa thuận không thấp hơn giá trị sổ sách (11.512 đồng/cổ phiếu). Tổng cộng, MBS dự kiến thu về ít nhất 1.425 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu mới. Công ty sẽ sử dụng số tiền này để bổ sung vốn cho vay margin, hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành, cũng như đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin.

Vốn điều lệ của MBS

Nếu hoàn thành tất cả các phương án phát hành trên, vốn điều lệ của MBS sẽ tăng từ 4.376 tỷ lên gần 5.760 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu MBS

Hiện tại, cổ phiếu MBS đang giao dịch ở mức giá 29.500 đồng/cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mục tiêu lợi nhuận của Chứng khoán MBS trong năm 2024 là bao nhiêu?,MBS sẽ sử dụng tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu để làm gì?