Chứng khoán: Nhà đầu tư ngoại tập trung mua cổ phiếu HDB, bán CTG và STB

Nhà đầu tư ngoại trở lại mua ròng trên thị trường chứng khoán, tập trung vào cổ phiếu HDB trong khi bán ra CTG và STB.

Nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng trên thị trường chứng khoán sau phiên đột biến ngày 26/7, với số tiền tích cực lên đến 274 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm nhà đầu tư này tập trung vào việc mua cổ phiếu HDB trong khi bán ra CTG và STB.

Mua ròng trên sàn giao dịch HOSE

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 55,71 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị 1.504,66 tỷ đồng. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu mua vào giảm 28,93% và giá trị giảm 20% so với phiên trước đó (ngày 26/7).

Trái lại, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 54,78 triệu đơn vị cổ phiếu, tổng giá trị 1.191,13 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu bán ra giảm 17,11% và giá trị giảm 19,21% so với phiên trước.

Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 928.240 đơn vị cổ phiếu, với giá trị mua ròng đạt 313,53 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu mua ròng giảm 92,45% và giá trị giảm 23,11% so với phiên trước đó.

Cổ phiếu HDB và VNM được mua ròng mạnh nhất

Trong phiên giao dịch này, cổ phiếu VNM được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất, với giá trị mua ròng đạt 171,15 tỷ đồng, tương đương với số lượng mua ròng là 2,42 triệu đơn vị.

Tuy nhiên, khi xét về số lượng, cổ phiếu ngân hàng HDB dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh, với 4,02 triệu đơn vị và giá trị mua ròng đạt 69,56 tỷ đồng.

Trái lại, nhóm cổ phiếu ngân hàng CTG và STB bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất. CTG bị bán ròng 1,8 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng đạt 53,15 tỷ đồng, trong khi STB bị bán ròng 1,78 triệu đơn vị, với giá trị bán ròng hơn 50 tỷ đồng.

Mua ròng trên sàn giao dịch HNX và UPCoM

Trên sàn giao dịch HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 660.900 đơn vị cổ phiếu, với giá trị đạt 15,23 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu mua vào giảm 78,34% và giá trị giảm 72% so với phiên trước.

Trái lại, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 1,98 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị đạt 55,03 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu bán ra giảm 37% và giá trị giảm 17,85% so với phiên trước.

Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 1,32 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị bán ròng đạt 39,8 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu bán ròng tăng gấp hơn 12,6 lần và giá trị bán ròng tăng 2,2 lần so với phiên trước.

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 563.800 đơn vị cổ phiếu, với giá trị đạt 14,72 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu mua vào tăng 65,79% và giá trị tăng 19% so với phiên trước. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 496.700 đơn vị cổ phiếu, với giá trị đạt 14,37 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu bán ra giảm 83,26% và giá trị giảm 98,92% so với phiên trước.

Tổng cộng, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 67.100 đơn vị cổ phiếu, với giá trị mua ròng đạt 0,35 tỷ đồng. Trong khi phiên trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2,63 triệu đơn vị cổ phiếu, với giá trị bán ròng lên tới 1.314,73 tỷ đồng.

Cổ phiếu BSR và MPC được mua ròng mạnh nhất trên thị trường UPCoM

Với số lượng mua ròng lần lượt là 264.600 đơn vị và 72.000 đơn vị, và giá trị mua ròng tương ứng là 4,84 tỷ đồng và 1,34 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu VTP bị bán ròng mạnh nhất, với giá trị bán ròng đạt 3,47 tỷ đồng và số lượng bán ròng là 80.600 đơn vị. Tiếp theo đó, QNS bị bán ròng 2,03 tỷ đồng và VGT bị bán ròng 1,1 tỷ đồng.

Tổng kết

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 0,32 triệu đơn vị cổ phiếu, giảm mạnh so với phiên giao dịch trước đó ngày 26/7 khi mua ròng 9,56 triệu đơn vị. Tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 274,08 tỷ đồng, trong khi phiên trước đó bán ròng 919,41 tỷ đồng.

VNIndex 1,197.33 -3.51 -0.29%
HNX 235.64 -0.56 -0.24%
UPCOM 88.6 0.01 0.01%
[question] Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng cổ phiếu nào trên sàn HOSE?,Cổ phiếu nào bị bán ròng mạnh nhất trên sàn HNX?