Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong quý 4

Chứng khoán Rồng Việt báo lãi tăng hơn 1.100% trong quý 4
Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong quý 4

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đã báo cáo lợi nhuận trước thuế tăng hơn 1.100% trong quý 4/2023, vượt mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Chứng khoán Rồng Việt (mã: VDSC) vừa công bố báo cáo tài chính riêng của mình cho quý 4/2023, cho thấy kết quả kinh doanh đáng kể nhờ sự phục hồi của thị trường chung.

Doanh thu và lợi nhuận

Trong quý 4, tổng doanh thu hoạt động của VDSC đạt 180 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Sự giảm này chủ yếu do doanh thu môi giới giảm 28% xuống 58 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đã tăng 40%, đạt 29 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của công ty đã giảm tới 59% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 78 tỷ đồng. Điều này là nhờ khoản hoàn nhập gần 39 tỷ đồng từ chi phí đánh giá giảm giá trị danh mục đầu tư FVTPL đã trích lập.

Kết quả, VDSC đã báo cáo lãi trước thuế 89 tỷ đồng trong quý 4, trong khi cùng kỳ năm trước công ty ghi nhận lỗ 22 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 74 tỷ đồng, tăng trưởng 1.130% so với con số 6 tỷ đồng của quý 4/2022.

Lũy kế cả năm 2023, tổng doanh thu hoạt động của VDSC đạt 752 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, nhờ chi phí hoạt động giảm mạnh 71%, công ty đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế 409 tỷ đồng, trong khi năm trước VDSC ghi nhận lỗ 133 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 327 tỷ đồng, tăng trưởng 232%.

Vượt mục tiêu lợi nhuận

Năm 2023, VDSC đã đặt mục tiêu doanh thu 890 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 270,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty đã vượt mục tiêu lợi nhuận này với mức tăng trưởng 51%.

Tài sản và danh mục đầu tư

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của VDSC đạt 5.290 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Dư nợ cho vay margin và UTTB của công ty đạt 2.773 tỷ đồng, tăng 477 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó dư nợ margin đạt 2.247 tỷ đồng.

Danh mục FVTPL của VDSC tính đến ngày 31/12/2023 có giá gốc 1.034 tỷ đồng, giá trị hợp lý hơn 1.061 tỷ đồng. Trong danh mục này, VDSC nắm giữ cổ phiếu DBC của Dabaco (giá gốc 142 tỷ đồng, tạm lãi gần 6 tỷ đồng), ACB (giá gốc 71 tỷ đồng, tạm lãi 5 tỷ), CTG (giá gốc 50 tỷ đồng, tạm lỗ gần 3 tỷ đồng), VNM (giá gốc 49 tỷ đồng), KDC (giá gốc 40 tỷ đồng, tạm lỗ hơn 2 tỷ đồng), QNS (giá gốc 33 tỷ đồng, tạm lãi hơn 1 tỷ đồng), cùng với một số cổ phiếu khác với giá gốc 140 tỷ đồng, tạm lãi hơn 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty còn nắm giữ 496 tỷ đồng trái phiếu, chủ yếu là trái phiếu chưa niêm yết. Công ty cũng có gần 201 tỷ đồng tài sản AFS với MWG (134 tỷ đồng), DBC (47 tỷ đồng) và CMG (20 tỷ đồng).

Với kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 4 và cả năm 2023, Chứng khoán Rồng Việt đã chứng minh được sự tăng trưởng và sự ổn định trong hoạt động kinh doanh của mình. Công ty đã vượt mục tiêu lợi nhuận đề ra và đạt được kết quả tích cực trong môi trường thị trường chứng khoán khó khăn.

Nguồn: Báo CafeF

[question] VDSC đã có kết quả kinh doanh như thế nào trong quý 4/2023?,Tại sao VDSC đã vượt kế hoạch lợi nhuận đã đề ra?