Chứng khoán Rồng Việt (VDS) phát hành thành công trái phiếu "ba không" trị giá 750 tỷ đồng

Chứng khoán Rồng Việt (VDS) hút thành công 750 tỷ đồng trái phiếu “ba không”
Chứng khoán Rồng Việt (VDS) phát hành thành công trái phiếu "ba không" trị giá 750 tỷ đồng

Chứng khoán Rồng Việt đã thành công trong việc phát hành lô trái phiếu "ba không" trị giá 750 tỷ đồng với lãi suất cố định 9,2%/năm.

Chứng khoán Rồng Việt (VDS) vừa thông báo hoàn tất phát hành lô trái phiếu VDSH2324004 trị giá 750 tỷ đồng, với lãi suất cố định 9,2%/năm và kỳ hạn 1 năm. Lô trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Phát hành thành công lô trái phiếu "ba không"

Lô trái phiếu VDSH2324004 được phát hành tại thị trường trong nước với tổng khối lượng 7.500 trái phiếu và mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành thực tế của lô trái phiếu này là 750 tỷ đồng. Ngày phát hành chính thức của lô trái phiếu là ngày 10/11/2023, nhưng quá trình hoàn tất phát hành kéo dài đến ngày 29/01/2024. Thời hạn lưu hành của lô trái phiếu này là 1 năm, kết thúc vào ngày 10/11/2024.

Tình hình kinh doanh của Chứng khoán Rồng Việt

Trong năm 2023, Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận doanh thu từ kinh doanh chứng khoán đạt 751 tỷ đồng, giảm 8,41% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của công ty vẫn tăng trưởng mạnh, đạt 502 tỷ đồng (so với lỗ 37 tỷ đồng năm 2022). Lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán Rồng Việt trong năm 2023 đạt 327 tỷ đồng, tăng mạnh so với lỗ 115 tỷ đồng năm 2022.

Tài sản và nợ của Chứng khoán Rồng Việt

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Chứng khoán Rồng Việt đạt hơn 5.289 tỷ đồng, tăng 24,33% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả của công ty là 2.897 tỷ đồng, tăng 33,50% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 2.840 tỷ đồng, tăng 39,56%.

Dư nợ trái phiếu của Chứng khoán Rồng Việt

Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, Chứng khoán Rồng Việt hiện đang lưu hành 5 lô trái phiếu. Ngoài lô trái phiếu VDSH2324004, còn có lô trái phiếu VDSH2324001 đáo hạn vào ngày 03/03/2024, lô trái phiếu VDSH2224002 đáo hạn vào ngày 01/06/2024, lô trái phiếu VDSH2324002 đáo hạn vào ngày 20/06/2024 và lô trái phiếu VDSH2324003 đáo hạn vào ngày 18/08/2024. Tổng dư nợ trái phiếu của Chứng khoán Rồng Việt là hơn 3.280 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu VDS trên thị trường chứng khoán

Kết phiên giao dịch ngày 29/01, giá cổ phiếu VDS đạt mức 16.900 đồng/cổ phiếu, giảm 0,88% so với phiên giao dịch trước đó. Khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 430 nghìn đơn vị.

Trái phiếu VDSH2324004 đã thu hút thành công 750 tỷ đồng từ nhà đầu tư. Đây là một bước phát triển tích cực cho Chứng khoán Rồng Việt và góp phần tăng cường vị thế của công ty trên thị trường chứng khoán.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lô trái phiếu VDSH2324004 của Chứng khoán Rồng Việt có kỳ hạn và lãi suất như thế nào?,Lợi nhuận của Chứng khoán Rồng Việt trong năm 2023 đã tăng hay giảm so với năm trước?