Chứng khoán SSI đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục năm 2024 và phát hành cổ phiếu mới

Chứng khoán SSI đặt mục tiêu lợi nhuận 2024 cao kỷ lục, tiếp tục phát hành thêm cổ phiếu
Công ty Chứng khoán SSI đặt kế hoạch lợi nhuận cao kỷ lục cho năm 2024 và sẽ tiếp tục phát hành cổ phiếu mới theo phương án đã được thông qua. Cùng xem chi tiết trong bài viết này.

Chứng khoán SSI đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục năm 2024 và phát hành cổ phiếu mới

Chứng khoán SSI vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó, công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2024 là 8.112 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất được định là 3.398 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Nếu đạt được mục tiêu này, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử của SSI.

Trong kế hoạch kinh doanh năm 2024

SSI cũng đề ra một số nội dung quan trọng khác sẽ được trình lên cho ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đó là phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024, tiếp tục thực hiện phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được thông qua trong năm 2023, bầu 2 thành viên Hội đồng quản trị và một số vấn đề khác.

Trước đó, trong năm 2023

SSI đã có kết quả kinh doanh khả quan. Tổng doanh thu hoạt động đạt 7.158 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.849 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ và vượt 12% so với kế hoạch đề ra. Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của công ty cũng tăng lần lượt 33% và 3% so với cuối năm 2022, đạt 68.519 tỷ đồng và 22.584 tỷ đồng. Dư nợ cho vay margin của SSI cũng tăng 35% so với cuối năm 2022, đạt 14.672 tỷ đồng.

Để đáp ứng nhu cầu tăng vốn

Vào cuối năm 2023, SSI đã thông qua hai phương án tăng vốn. Đó là phát hành hơn 302,2 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn và chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tổng cộng, SSI sẽ phát hành thêm hơn 453,3 triệu cổ phiếu mới. Vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng từ hơn 15.111 tỷ đồng lên gần 19.645 tỷ đồng, củng cố vị trí số 1 về vốn trong nhóm các công ty chứng khoán.

Hiện tại, cổ phiếu SSI đang giao dịch trên thị trường với giá 36.150 đồng/cổ phiếu vào ngày 19/3.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Chứng khoán SSI trong năm 2024 là bao nhiêu?,Cổ phiếu SSI đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/3 với giá bao nhiêu?
1 Lượt thích