Chứng khoán Tiên Phong (ORS) chuẩn bị chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ

Chứng khoán Tiên Phong (ORS) sắp chào bán 100 triệu cổ phiếu cho CĐHH giá 10.000 đồng/cp, nâng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ
Chứng khoán Tiên Phong (ORS) sẽ tiến hành chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, nhằm tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng. Đăng ký mua cổ phiếu diễn ra từ ngày 5/2 đến 11/3/2024.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đã thông báo sẽ tiến hành chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp nhằm tăng vốn điều lệ của công ty.

Đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển của TPS.

Chào bán cổ phiếu sẽ được thực hiện dựa trên tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu, tức là mỗi cổ đông sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới cho mỗi 2 cổ phiếu đang sở hữu.

Nếu kế hoạch chào bán thành công, vốn điều lệ của TPS sẽ tăng từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu sẽ diễn ra từ ngày 5/2 đến 11/3/2024. Đây là cơ hội cho cổ đông hiện hữu của TPS để mua thêm cổ phiếu và tăng cường sở hữu trong công ty.

Với số tiền dự kiến thu về từ việc chào bán cổ phiếu, TPS đã có kế hoạch sử dụng vốn theo thứ tự ưu tiên.

Trong đó, 700 tỷ đồng sẽ được dùng cho hoạt động tự doanh chứng khoán, 200 tỷ đồng dành cho hoạt động đầu tư vốn và 100 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh và các nghiệp vụ hợp pháp khác.

Đây là một bước tiến quan trọng trong việc tăng vốn điều lệ của TPS, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, việc chào bán cổ phiếu cũng tạo cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cổ đông TPS đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị tạm hoãn trong năm 2022. Hiện tại, TPS đang triển khai kế hoạch tăng vốn theo đúng tiến độ.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2023, TPS đã ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 15% so với cùng kỳ, đạt 630 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động bán tài sản FVTPL đã ghi nhận lỗ ròng lên đến 211 tỷ đồng, trong đó có hơn 9.000 tỷ đồng trái phiếu đã bị bán ra và lỗ 249 tỷ đồng.

Kết quả là TPS đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 đạt 71 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi sau thuế cũng giảm 16% xuống còn 59 tỷ đồng.

Tính tổng cộng trong 9 tháng, doanh thu hoạt động của TPS đạt 2.251 tỷ đồng, trong đó có gần 1.100 tỷ đồng lãi từ các tài sản FVTPL.

Sau khi khấu trừ các chi phí, TPS đã ghi nhận lợi nhuận ròng 170 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, TPS đã đặt kế hoạch doanh thu 2.831 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 184 tỷ đồng.

Hiện tại, sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành hơn 90% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường, cổ phiếu ORS của TPS đã đạt mức giá 17.250 đồng/cp trong phiên giao dịch ngày 5/1.

Với việc chào bán cổ phiếu và tăng vốn điều lệ, Chứng khoán Tiên Phong đang khẳng định vị thế và khả năng phát triển trong ngành chứng khoán.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu của TPS là khi nào?,Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông TPS đã thông qua kế hoạch tăng vốn lên bao nhiêu tỷ đồng?