Chứng khoán Tiên Phong (TPS) vượt kế hoạch lợi nhuận 2023 và chuẩn bị tăng vốn

Vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) chuẩn bị tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng
Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đã hoàn thành hơn 123% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2023 và sẽ tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng để nâng cao năng lực hoạt động và mở rộng thị phần kinh doanh trong năm 2024.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với kết quả ấn tượng.

Lợi nhuận trước thuế của TPS đạt gần 75 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 31 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý có lợi nhuận cao nhất trong năm 2023.

Lũy kế lợi nhuận trước thuế cả năm 2023 của TPS đạt hơn 283 tỷ đồng, tăng mạnh 61% so với năm 2022.

Tổng thu nhập hoạt động và thu nhập khác đạt 2.913 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động và chi phí lãi vay đạt 2.635 tỷ đồng, tăng 3% so với năm ngoái. Đáng chú ý, chi phí quản lý công ty chứng khoán đã giảm 19% so với năm 2022. Tăng trưởng tích cực của lợi nhuận năm 2023 là kết quả của việc tăng trưởng từ các nguồn thu nhập và tối ưu hóa chi phí.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của TPS đạt 6.877 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.

Dư nợ cho vay ký quỹ đạt 1.092 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022. TPS luôn duy trì việc mở rộng cho vay ký quỹ để đáp ứng nhu cầu vay của khách hàng và đồng thời bám sát biến động của thị trường để linh hoạt nguồn vốn với khẩu vị rủi ro phù hợp.

Tài sản tài chính của TPS đạt 2.079 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Danh mục tài sản bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi. Đồng thời, TPS cũng có hơn 1.100 tỷ đồng tiền mặt để đảm bảo thanh khoản và sức khỏe tài chính ổn định cho các hoạt động kinh doanh.

Trong năm 2023, cổ phiếu của TPS (mã chứng khoán ORS) đã có mức tăng giá ấn tượng.

Tính đến ngày 29/12/2023, giá cổ phiếu ORS đã tăng 98% so với đầu năm, giao dịch ở mức 17.000 đồng/cổ phiếu. Để tăng vốn điều lệ, TPS đã quyết định chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 và giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của TPS sẽ tăng từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

Năm 2023, TPS đã được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm "BBB-" với triển vọng xếp hạng tín nhiệm "Ổn định". Đánh giá này phản ánh khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ vay ở mức "tương đối tốt" của TPS theo thang điểm xếp hạng tín nhiệm nội địa.

Với kết quả lợi nhuận tăng trưởng tốt trong năm 2023 và việc nâng vốn điều lệ, TPS sẽ có nền tảng vững chắc để nâng cao năng lực hoạt động, mở rộng thị phần kinh doanh và cải thiện nguồn thu nhập trong năm 2024.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao TPS đã quyết định tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng?,Lợi nhuận của TPS trong năm 2023 đã tăng bao nhiêu so với năm trước đó?